Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Delwijnen, Delwijnsekade 11

Het wijzigingsplan wijzigt de geldende bestemming “agrarisch” uit het bestemmingsplan Buitengebied in de bestemming wonen. Hierdoor wordt de bestaande woning aan de Delwijnsekade 11 bestemd als burgerwoning en kunnen op het perceel daarnaast twee (aaneengesloten) woningen worden gerealiseerd.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBBPW20140002
Datum
7 oktober 2014
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Wijzigingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)