Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, wijzigingsplan Karel van Gelreweg 1a 2017

Het wijzigingsplan maakt het juridisch mogelijk om de huidige tijdelijke woning te vervangen voor nieuwbouw. De nieuwe woning zal worden gebouwd aan de westzijde van het perceel. Het plangebied ligt aan de Karel van Gelreweg 1a in Poederoijen.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBBPW20170014
Datum
9 januari 2018
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Wijzigingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)