Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Paraplubeheersverordening kleinschalige opwekking windenergie

De paraplubeheersverordening maakt de realisatie van erfturbines (windturbines met een maximale ashoogte 20 meter) op of in de nabijheid van bouwvlakken van (agrarische) bedrijven mogelijk. 

De paraplubeheersverordening is van toepassing op de beheersverordening:

Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBBVO20210015
Datum
16 december 2021
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Beheersverordening
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)