Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Wijzigingsplan Krangstraat 2 en 2a

Het wijzigingsplan wijzigt de bestemming agrarisch uit het bestemmingsplan Zaltbommel, Buitengebied in de bestemming wonen. Hierdoor wordt de bestaande woning aan de Krangstraat 2 bestemd als burgerwoning en kan op het perceel Krangstraat 2a één woning worden gerealiseerd. De locatie is gelegen aan de Krangstraat 2 en 2a in Zaltbommel.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBPW20130018
Datum
16 december 2014
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Wijzigingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)