Lees pagina voor

Bestemmingsplan: WaalWeelde West

De gemeentelijke structuurvisie sluit aan op de provinciale structuurvisie WaalWeelde West die Provinciale Staten hebben vastgesteld op 8 juli 2015.

Het plangebied van de gemeentelijke structuurvisie 'WaalWeelde West' heeft betrekking op de volgende gebieden:

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBSV20150018
Datum
10 december 2015
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Structuurvisie
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)