Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Omgevingsvisie Bommelerwaard

Sinds eind 2019 hebben de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en overige partners aan de gezamenlijke omgevingsvisie voor de Bommelerwaard gewerkt. In de visie zijn keuzes gemaakt die invloed hebben op de toekomstige fysieke leefomgeving van iedereen in de Bommelerwaard. Denk aan keuzes op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, wonen, landbouw, economie, gezondheid en leefbaarheid.

De visie is het resultaat van een lang en zorgvuldig proces. Het stuk schetst een toekomstbeeld voor de Bommelerwaard, maar laat ook ruimte voor de eigen identiteit van Zaltbommel en Maasdriel. De visie is op 20 oktober vastgesteld en wordt, nadat alle wijzigingen zijn doorgevoerd, eind november 2022 gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BGBSVG20210031
Datum
20 oktober 2022
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Structuurvisie
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)