Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Maatschappelijke zone Waluwe III

Het bestemmingsplan maakt het juridisch mogelijk om onder andere een schoolgebouw en een sporthal te realiseren.
Om uitvoering te kunnen geven aan hetgeen is opgenomen in het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat hogere grenswaarden worden vastgesteld, als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder. Dit is gebleken uit het akoestisch onderzoek naar verkeerslawaai.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.BP20170007
Datum
14 september 2017
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)