Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Delwijnen, Woonlocatie Gemeent

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om in de lijn van de bestaande bebouwing langs het Gemeent (dus in het bebouwingslint) extra woningen toe te voegen. Daarnaast kan op basis van het bestemmingsplan meer naar achteren gebouwd worden aan de hand van het boerenerfprincipe. De locatie heeft betrekking op de percelen Gemeent 19 en 21 (en hieraan grenzende gronden) in Delwijnen.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.DLWBP20120009
Datum
14 april 2014
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)