Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Gameren, Hendrikstraat achter 21

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 20 sociale huurwoningen te realiseren welke door Woonstichting De Kernen ontwikkeld en gebouwd worden. De locatie ligt aan de Hendrikstraat achter 21 in Gameren.

Beeldkwaliteitsplan

Ook ligt in het kader van dit plan 'Gameren, Hendrikstraat achter 21' het Beeldkwaliteitsplan (Deze link gaat naar een externe website) ter inzage.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.GMRBP20220012
Datum
27 februari 2024
Status
Vastgesteld
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)