Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Nederhemert, Maasdijk 12a

Door middel van het bestemmingsplan wordt het juridisch mogelijk gemaakt een schuur te wijzigen in een woning. Om uitvoering te kunnen geven aan hetgeen is opgenomen in het bestemmingsplan Nederhemert, Maasdijk 12a, zijn er hogere grenswaarden vastgesteld.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.NHNBP20100002
Datum
10 januari 2013
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)