Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Zaltbommel, De Waluwe Parkeiland

Door middel van het bestemmingsplan wordt het juridisch mogelijk gemaakt om het parkeiland en de omgeving op een andere wijze in te vullen. Deze wijzigingen hebben onder meer betrekking op het realiseren van woningen langs het parkeiland in plaats van er op en een wijziging van de ontsluiting van het plangebied.

Om uitvoering te kunnen geven aan hetgeen is opgenomen in het bestemmingsplan Zaltbommel, De Waluwe Parkeiland is het noodzakelijk dat hogere grenswaarden worden vastgesteld, als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder. Dit is gebleken uit het akoestisch onderzoek naar verkeerslawaai. Op 21 januari 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit hogere grenswaarde vastgesteld.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.ZBMBP20120021
Datum
27 februari 2014
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)