Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Zuilichem, Dijkzicht-Zuid

Door middel van het onderhavige bestemmingsplan wordt het juridisch mogelijk gemaakt om maximaal 108 woningen te realiseren met bijbehorende voorzieningen.

Voor de te bouwen bouwwerken in het plangebied zijn geen redelijke eisen van welstand van toepassing. Dit betekent dat het plangebied van het bestemmingsplan “Zuilichem, Dijkzicht-Zuid” welstandsvrij is.

Welstandsvrij houdt in dat er geen welstandsregels zijn, waaraan de gebouwen moeten voldoen. Door het plan Dijkzicht-Zuid welstandsvrij te maken krijgen (toekomstige) woningbezitters meer vrijheid in vormgeving, kleur- en materiaalgebruik van bouwwerken. Het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt gemakkelijker. Hoewel een welstandstoets niet meer nodig is, moet vaak wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd, omdat de toets aan het bestemmingsplan en bouwbesluit blijft.

Kenmerk
NL.IMRO.0297.ZLMBP20100008
Datum
17 februari 2012
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)