Lees pagina voor

Wijzigingsplan: Brakel, Molenkampsweg 29

Het wijzigingsplan betreft een omzetting van een bedrijfswoning naar een voormalig agrarische bedrijfswoning (VAB). Het gaat om een wijziging op het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard. Het is op 26 maart 2024 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Kenmerk: NL.IMRO.9925.WPMolenkampsweg29-VST1
Datum: 26 maart 2024
Status: Vastgesteld
Type Wijzigingsplan
Ter inzage: Van 5 april 2024 tot en met 17 mei 2024
Digitaal Bekijk dit plan op Regels op de kaart (Deze link gaat naar een externe website)