Lees pagina voor

Wat is een omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan alle gemeentelijke regels die gelden voor de omgeving waarin we wonen, werken en ontspannen. De fysieke leefomgeving. Denk aan regels over het bouwen van een woning, regels voor geluid. En bijvoorbeeld regels over het kappen van bomen.

Omgevingsplan vervangt bestemmingsplannen

Met de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) worden alle vastgestelde bestemmingsplannen onderdeel van het tijdelijke Omgevingsplan. Samen met een aantal regels die vanaf de invoeringsdatum gedecentraliseerd worden van de Rijksoverheid vormen zij het tijdelijke omgevingsplan. Het omgevingsplan toont welke activiteiten, ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied.

Acht jaar voor omzetten naar definitief omgevingsplan

De gemeente krijgt acht jaar de tijd om het tijdelijke omgevingsplan om te zetten naar een definitief omgevingsplan. Dat nieuwe omgevingsplan moet voldoen aan alle (nieuwe) spelregels van de Omgevingswet. Dat betekent dat uiterlijk eind 2031 de regels voor alle locaties binnen de gemeente Zaltbommel aangepast moeten zijn volgens de nieuwe wetgeving.

Reageren

Wanneer wij het omgevingsplan wijzigen krijgt u de gelegenheid om actief mee te praten en uw ideeën te delen. Aan het begin van het proces geven wij in een kennisgeving aan hoe wij de omgeving in een informeel proces gaan betrekken. Dit doen wij op basis van het participatiebeleid. Is eenmaal besloten tot een wijziging van het omgevingsplan, dan kunt u ook zienswijzen indienen bij of beroep instellen tegen een wijziging van het omgevingsplan. Het indienen van een zienswijze of beroep is een formeel proces, voorafgaand of gedurende het besluitvormingsproces.

Omgevingsvergunning toetsen

Doet u vanaf 1 januari 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, dan wordt deze getoetst aan het omgevingsplan. Net als u als inwoner, moeten wij ons als gemeente ook aan het omgevingsplan houden.

Waar kunt u het omgevingsplan inzien?

Het Omgevingsplan Zaltbommel kunt u vanaf 1 januari 2024 inzien in het nieuwe Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) (onderdeel Regels op de kaart). In het omgevingsloket staat ook een uitleg over de regels op de kaart.

U kunt een afspraak maken op het gemeentehuis als u hulp nodig heeft met het inzien van een plan. Neemt u dan contact op met de gemeente Zaltbommel via 14 0418 of info@zaltbommel.nl.