Lees pagina voor

Rioolverstopping

Niet alle resten en stoffen mogen in het riool. Dit kan namelijk verstopping veroorzaken.

Wat mag in het riool?

Alles wat in de keuken door het zeefje in de spoelbak kan, mag in het riool. Als het maar geen schadelijke stoffen bevat.

Schadelijke stoffen voor het riool

  1. vet, denk dan ook aan vloeibare frituurvetten en -oliën
  2. afval zoals maandverband, kattenbakkorrels, vochtige doekjes en chemische middelen
  3. chemicaliën zoals terpentine, benzine, chloor etc.
  4. medicijnen

Ze kunnen verstoppingen veroorzaken en problemen bij de zuivering opleveren. Daar komt nog bij dat chemicaliën en medicijnen vaak niet worden afgebroken. Ze verdwijnen dan ongezuiverd naar sloten en watergangen.
Het is daarom verboden om verf, medicijnen en chemisch afval via het riool weg te spoelen.
Kijk ook eens op de website hoe je frituurvet recyclet (Deze link gaat naar een externe website).

Rioolverstopping, wat nu?

Als er een verstopping is, kunt u vlakbij de erfgrens het ontstoppingsputje opgraven. Als u het ontstoppingsputje niet kunt vinden is het mogelijk om bij de gemeente een tekening op te vragen. Als er een tekening is krijgt u die kosteloos. Op deze tekening staat aangegeven waar het ontstoppingsputje ligt. Wanneer het putje leeg/droog staat zit de verstopping op uw eigen terrein. Wanneer het putje vol water staat zit de verstopping op gemeentegrond.

Verstopping op eigen terrein (van woning tot erfgrens)

Als de verstopping op eigen terrein zit zult u zelf voor de ontstopping moeten zorgen. U kunt hiervoor een bedrijf inschakelen als het u zelf niet lukt. Als blijkt dat de verstopping ook op gemeentegrond zit dient u de gemeente alsnog in te schakelen. Zonder toestemming van de gemeente is het niet toegestaan de ontstopping zelf of door een derde uit te laten voeren. Kosten die daarvoor gemaakt worden zonder overleg vooraf met de gemeente worden dan ook niet vergoed.

Verstopping op gemeentegrond (van erfgrens tot hoofdriool)

Voor een verstopping op gemeentegrond moet u altijd contact opnemen met de gemeente. Dit gedeelte wordt dan zo spoedig mogelijk door de gemeente ontstopt. Blijkt achteraf dat de verstopping zich toch op uw terrein bevindt, of is de verstopping ontstaan door lozing van verkeerde stoffen, dan brengen wij de door de gemeente gemaakte kosten bij u in rekening.

Melding rioolproblemen en vergoeding kosten

De gemeente is voor ontstoppingen en andere storingen 24 uur per dag bereikbaar op het nummer 14 0418. Buiten openingstijden komt u bij onze calamiteitendienst uit. De melding wordt zo spoedig mogelijk opgepakt. Belt u met het calamiteitennummer? Vergeet dan niet uw telefoonnummer te noemen.

Rekeningen van derden voor het vaststellen van het rioolprobleem of voor werkzaamheden aan het gemeentelijk riool, zonder dat daar vooraf overleg met een medewerker van de gemeente over is geweest, worden niet door de gemeente betaald of vergoed.

Meer informatie over rioolverstopping en het verhalen van de kosten, leest u in het Beleid rioolverstoppingen Zaltbommel (PDF, 401.9 kB).