Lees pagina voor

Subcommissie monumenten

Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe adviescommissie ingesteld in plaats van de Monumentencommissie, namelijk de adviescommissie fysieke leefomgeving.

De adviescommissie fysieke leefomgeving heeft twee subcommissies:

Ze adviseren los van elkaar, met dien verstande dat de gemandateerde van de subcommissie Omgevingskwaliteit zitting heeft in de subcommissie Monumenten.

Subcommissie monumenten

De subcommissie Monumenten adviseert het college over de instandhouding van de monumentale waarden van (een gedeelte van) een gebouw of een gebied. Het secretariaat van de Monumentencommissie wordt verzorgd door de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) in Tiel: 0344 579 314 of info@odrivierenland.nl.

Meestal wordt advies uitgebracht met een aanvraag om Omgevingsvergunning voor een monumentenactiviteit (een vergunning voor wijziging van het monument). De gemeente kent 244 wettelijk beschermde monumenten (rijksmonumenten) en 268 gemeentelijke beschermde monumenten. Op de gemeentelijke monumentenlijst kunt u zien welke monumenten dit zijn.

Vergaderdata

Vergaderingen zijn maandelijks op een dinsdag van circa 13.00 tot 17.00 uur. De vergaderingen zijn op het gemeentekantoor van Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel of via Teams.

Vergaderschema Maasdriel - Zaltbommel 2024
Vergaderdatum Locatie
23 januari Zaltbommel
20 februari Zaltbommel
19 maart Zaltbommel
16 april Zaltbommel
14 mei Zaltbommel
11 juni Zaltbommel
9 juli Zaltbommel
6 augustus Zaltbommel
3 september Zaltbommel
1 oktober Zaltbommel
29 oktober Zaltbommel
26 november Zaltbommel
17 december Zaltbommel