Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak.  Bel met 14 0418 of mail naar kcc@zaltbommel.nl en vermeld uw telefoonnummer. 

Duurzame (aard-)warmte in gemeente Zaltbommel

Aardgas zal op de langere termijn (2030 – 2050) uit Nederland verdwijnen. Duurzame alternatieven komen daarvoor in de plaats. Een van die duurzame alternatieven voor gas is warmte uit de aarde. De bodem in de gemeente Zaltbommel lijkt geschikt voor aardwarmte. Maar om te bepalen of we in de gemeente daadwerkelijk gebruik kunnen maken van aardwarmte, is nog veel onderzoek nodig. 

Aardwarmte in de gemeente Zaltbommel

In de gemeente wordt de komende tijd onderzocht of aardwarmte een veilig, haalbaar en betaalbaar alternatief kan zijn voor verwarming op aardgas, met name voor de glastuinbouw. Dat kan niet zomaar; hiervoor is eerst een zogenaamde Opsporingsvergunning nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is de vergunningverlener. Pas daarna start een verder onderzoek naar kansen en mogelijkheden om  aardwarmtebronnen te ontwikkelen.

Hydreco Geomec en Engie hebben in onze gemeente een opsporingsvergunning aangevraagd. Deze bedrijven werken nauw samen met de gemeente Zaltbommel en de glastuinbouw in het gebied. Met aardwarmte kan de tuinbouw in het gebied in eerste instantie hier een grote slag maken richting duurzaamheid. De partijen kijken ook of en hoe levering van aardwarmte op termijn mogelijk is aan woningen.

Hoe werkt aardwarmte?

Diep in de bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) zand- en gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Op twee kilometer diepte zit dus water van ongeveer 70˚C. De energie die in dit warme water zit wordt aardwarmte of geothermie genoemd. Het water kan worden opgepompt en de energie daarin is te gebruiken voor bijvoorbeeld het verwarmen van woningen, gebouwen, industrie of kassen. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer
teruggebracht in dezelfde lagen in de ondergrond. Er zijn ondergronds dus twee putten nodig. Het ondergrondse water wat uit één put gepompt wordt gaat weer terug in de andere put naar dezelfde ondergrond.

Een getekende doorsnede van de bodem hoe aardgaswarmte wordt opgewekt. Per diepte is het aantal graden aangegeven. 500 m: 20-30 graden; 1000 m: 40-50 graden; 2000 m: 60-80 graden; 3000 m: 120-130 graden Celsius. Tot een diepte van 2000 meter is een blauwe pijl naar beneden wijzend aangegeven. Vanaf die diepte ook een rode pijl naar boven.

(de exacte diepte is locatieafhankelijk)

Veiligheid

Het Ministerie van Economische Zaken en het Staatstoezicht op de Mijnen stellen hoge eisen aan veiligheid. Ze werken bij iedere aanvraag nauw samen met de desbetreffende gemeente, de provincie en waterschappen. Er vindt een zorgvuldig proces plaats voordat aardwarmtewinning werkelijk gerealiseerd is. Van plan tot realisatie kan wel drie tot vier jaar duren.

Wethouder Posthouwer: “Geothermie is beloftevol, we weten dat het ten opzichte van andere technieken veilig is. Maar we kijken niet weg van eventuele risico’s, we willen dat het goed geregeld is.”

Voortgang

Het is de uitdrukkelijke  wens van de gemeente om vanaf de start bewoners te informeren over de voortgang. Op onze website van  gemeente Zaltbommel komt informatie over de voortgang. Meer weten? Neem ook eens een kijkje op www.hoewerktaardwarmte.nl