Lees pagina voor

Erfturbines

- Windenergie van Zaltbommelse bodem-

Wij staan voor een grote maatschappelijke opgave: de energietransitie. Het kleinschalig opwekken van windenergie bij (agrarische) bedrijven met zogenaamde erfturbines helpt bij het oplossen van deze opgave. Wij willen (agrarische) bedrijven in het buitengebied of op bedrijventerreinen mogelijkheden bieden voor het plaatsen van erfturbines. Als ondernemer wekt u met een erfturbine uw eigen stroom op en draagt bij aan verduurzaming. Daarvoor heeft de gemeenteraad op 16 december 2021 het plan ‘Kleinschalige opwekking windenergie’ vastgesteld.

Wat is een erfturbine?

Een erfturbines is een kleinschalige windturbine waarmee elektriciteit uit wind wordt opgewekt. Die kan op de grond of op het dak van een gebouw worden gezet. De hoogte van een erfturbine op de grond is maximaal 20 meter (ashoogte).

Vergunningaanvraag

Bij het plaatsen van een erfturbine moet rekening gehouden worden met belangen van omwonenden, de natuur en het omliggende landschap.

Procedure vergunning

Erfturbine binnen het bouwvlak

Ik wil de windmolen plaatsen binnen het bouwvlak van mijn bedrijf.
Hoogte Procedure Termijn
lager dan 15 meter - aanvragen omgevingsvergunning besluit binnen 8 weken
van 15 meter tot maximaal 20 meter - aanvragen omgevingsvergunning
- laten uitvoeren van een Ecologische Quickscan
besluit binnen 8 weken

Erfturbine plaatsen buiten het bouwvlak

Ik wil de windmolen plaatsen buiten het bouwvlak van mijn bedrijf.
Gebied Procedure Termijn
(zie de kaart hier onder)
zonder provinciaal belang
  • vooroverleg met de gemeente
  • aanvragen omgevings- vergunning
  • laten uitvoeren van een Ecologische Quickscan
  • landschappelijk inrichtingsplan bij hoogte tussen 15 en 20 meter
vooroverleg 4 weken
besluitvorming 8 weken
totaal 12 weken
(zie de kaart hier onder)
met provinciaal belang
  • vooroverleg met de gemeente
  • adviesaanvraag bij de provincie
  • aanvragen omgevings- vergunning
  • laten uitvoeren van een Ecologische Quickscan
  • landschappelijk inrichtingsplan bij hoogte tussen 15 en 20 meter
vooroverleg 4 weken
advies provincie 6 weken
besluitvorming 8 weken
totaal 18 weken

Overzichtskaart gebieden met provinciaal belang

Overzichtskaart gebieden met provinciaal belangEen geel vlakje staat voor Nieuwe Hollandse Waterlinie, donkdergroen is Gelders Natuurnetwerk, lichtgroen is Waardevol open gebied en rood zijn de woonkernen

Omgevingsvergunning

Ongeachte de situatie is voor elke erfturbine een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het landelijke Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

Voor de omgevingsvergunning levert u het volgende aan:

Ecologische Quickscan

In het overzicht van de procedure voor een vergunning ziet u in welke gevallen een Ecologische Quickscan nodig is. U laat deze uitvoeren en levert deze samen met de andere stukken aan bij ons. Wij beoordelen de uitkomsten van de Quickscan.

Een Ecologische Quickscan bestaat uit:

In uitzonderlijke gevallen wordt de erfturbine niet vergund.

Landschappelijk inrichtingsplan

Bij erfturbines buiten uw bouwvlak is een landschappelijk inrichtingsplan nodig. Dit is een tekening met toelichting waarin in ieder geval wordt ingegaan op de plaatsing van een erfturbine en de bijbehorende bouwwerken, de kleurstelling en de maatregelen op grondniveau om de bijbehorende bouwwerken aan het zicht te onttrekken


Hebt u vragen? Bel met 14 0418 (Deze link gaat naar een externe website) of mail naar info@zaltbommel.nl.