Lees pagina voor

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert snel. Dit heeft gevolgen voor onze leefomgeving. Zo regent het vaker en harder, maar wordt het ook heter en droger. Extreme regen kan zorgen voor wateroverlast. Hitte en droogte zijn niet goed voor onze planten, bomen, dieren én niet prettig voor mensen. Daarom bereiden we Zaltbommel voor op klimaatverandering. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Wij zorgen ervoor dat we ondanks klimaatverandering een fijne, leefbare gemeente houden. Dat heet klimaatadaptie.

Wat kunt u zelf doen?

Groene en klimaatbestendige tuin

Een tuin met veel groen is koeler dan een tuin met tegels. Het regenwater kan dan beter weglopen. Vervang bijvoorbeeld uw tuintegels door gras of planten, vervang de schutting door een heg, leg een vijver aan, gebruik houtsnippers of grind voor oprit en paden. Wilt u aan de slag met het zetten van kleine of grote stappen? Kijk dan voor praktische tips op: www.klimaatactiefrivierenland.nl/wat-kun-jij-doen/ (Deze link gaat naar een externe website).

Tegels wippen: tegel eruit, groen erin!

De gemeente Zaltbommel wil samen met inwoners, ondernemers en organisaties zorgen voor meer groen. Door het weghalen van tegels stroomt regenwater beter de grond in en wordt het minder heet in de tuin. Daarom helpen we inwoners om tegels te wippen. Dit doen we bijvoorbeeld door de gewipte tegels gratis op te halen door onze tegeltaxi. Ook dit jaar doen we weer mee aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen (Deze link gaat naar een externe website) van 21 maart tot en met 31 oktober 2023.
Meer informatie leest u op de pagina tegelwippen. Daar staat ook wanneer de Tegeltaxi rijdt en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.

Groene Burendag

Samen met woonstichting De Kernen en Bazalt Wonen organiseren wij in september Groene Burendag. Dit is de dag waarop buren jaarlijks gezellig samenkomen. Voor een kop koffie, een leuke activiteit zoals bijvoorbeeld samen tuinieren.
In 2022 vergroenden op deze dag tientallen buren in Zaltbommel hun straat en buurt. De planten kregen ze van ons.

Geveltuin en plantenbakken

U kunt het hele jaar door aan de slag om uw straat groener te maken. Leg bijvoorbeeld een geveltuin aan voor uw huis.

U kunt ook de straat groener maken met plantenbakken. Deze planten moet u wel water geven als het droog is. Installeer dan gelijk een regenton als u die nog niet heeft.

Regenwater opvangen

Regenwater kunt u opvangen en gebruiken om planten water te geven. Zo bespaart u drinkwater en het is gezonder water voor uw groen. Regenwater kunt u opvangen in een regenton, watertank, op het dak, in een regenwaterschutting of groene greppel (wadi). Of u kunt de regenpijp afkoppelen van het riool, zodat het direct bij uw planten komt.

Groen dak

Plaats planten en gras op uw woning, schuur of garage. Dit gaat hitte en wateroverlast tegen. En met de juiste beplanting draagt een groen dak ook bij aan verhoging van de biodiversiteit. Tip:

Groen in uw buurt

In Zaltbommel is het mogelijk dat bewoners openbaar groen zelf bijhouden. Het fleurt de straat vaak op en is ook gezellig om samen met een aantal buurtbewoners te doen. We noemen dit groenadoptie. U kunt hiervoor een aanvraag doen. Op onze pagina groenadoptie leest u hoe dit werkt. 

Boomspiegels

Een speciale categorie voor groenadoptie is die van de boomspiegels. De boomspiegel is de grond rondom een boom in de stoep. Een groene boomspiegel ziet er kleurig en gezellig uit en is een fijne plek voor wilde bijen, vlinders en andere insecten.
In oktober 2022 deed Zaltbommel voor het eerst mee aan het Nationale Boomspiegelfeest. Tientallen inwoners kregen een plantpakket en legden boomtuintjes aan. U kunt het hele jaar door een aanvraag doen om een boomspiegel te adopteren. Meer informatie en aanvragen van boomspiegeladoptie staat op onze pagina groenadoptie

Subsidies

De gemeente helpt u graag op weg met een (groen) buurtinitiatief. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Of wilt u hierover meer informatie? Een actueel overzicht van alle beschikbare subsidies van de gemeente Zaltbommel vindt u op onze subsidiepagina

Goed idee, doe er iets mee

Wilt u zich samen met uw buren inzetten voor uw buurt? Bijvoorbeeld voor meer groen in de straat. Gebruik de subsidie ‘Goed idee, doe er iets mee’ van de gemeente. Iedereen die een goed idee of plan heeft waar de buurt beter van wordt, kan een bijdrage ontvangen. Aanvragen kan via de pagina Goed idee, doe er iets mee.

Subsidie waterschap

Waterschap Rivierenland heeft een subsidieregeling ‘Samen vergroenen’. Omdat vergroenen tijd en geld kost, helpt het Waterschap u op weg. Er is subsidie beschikbaar van 20% of zelfs 50% van de kosten, afhankelijk van hoe grijs of groen uw wijk is. Doe mee! Kijk op https://samenvergroenen.nl/ (Deze link gaat naar een externe website).

Deze subsidie vraagt u met minstens drie personen gezamenlijk aan. De gemeente kan u helpen om in contact te komen met mensen bij u uit de buurt die hier ook interesse in hebben. Neem hiervoor contact op met de projectleider klimaatadaptatie via steenbreek@zaltbommel.nl.

Wat doet de gemeente?

Regionale samenwerking

In de werkregio Klimaat Actief Rivierenland (KAR) werken we samen aan een klimaatbestendige regio. Hiervoor stelden we in 2021 een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Samenwerkingsagenda Klimaat Actief Rivierenland vast met onze ambities en speerpunten. Omdat klimaatverandering een grensoverschrijdend probleem is, vraagt het deels om regionale oplossingen. Alleen samen kunnen we Zaltbommel en Rivierenland klimaatbestendig maken.

Meer informatie? Kijk dan op: www.klimaatactiefrivierenland.nl/ (Deze link gaat naar een externe website)

Lokaal Adaptatieprogramma


In 2021 heeft onze gemeente een Lokaal Adaptatieprogramma (LAP) (Deze link gaat naar een externe website) voor Zaltbommel opgesteld. In september 2021 is het plan vastgesteld in de gemeenteraad. In het LAP hebben we de regionale ambities en speerpunten verder uitgewerkt voor onze gemeente. Hierin benoemen we onze beleidsuitgangspunten en ambities en geven we aan waar onze prioriteiten liggen in de komende jaren. Op deze manier zetten we stappen op weg naar een klimaatbestendig en waterrobuust Zaltbommel in 2050.

De komende jaren gaan we langs alle dorpen en wijken om gezamenlijk met bewoners te kijken welke knelpunten en risico’s er in hun omgeving liggen. En hoe wij deze gezamenlijk klimaatbestendig kunnen maken. Door koele groene plekken te maken waar het ook fijn is tijdens een hittegolf, maar ook door groen aan te leggen om te voorkomen dat heftige regenbuien wateroverlast veroorzaken. Samen zorgen we voor een fijne leefomgeving.