Lees pagina voor

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert snel. Dit heeft gevolgen voor onze leefomgeving. Zo regent het vaker en harder, maar wordt het ook heter en droger. Extreme regen kan zorgen voor wateroverlast. Hitte en droogte zijn niet goed voor onze planten, bomen, dieren én niet prettig voor mensen. Daarom bereiden we Zaltbommel voor op klimaatverandering. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Wij zorgen ervoor dat we ondanks klimaatverandering een fijne, leefbare gemeente houden. Dat heet klimaatadaptie.

Wat kunt u zelf doen?

Groene en klimaatbestendige tuin

Een tuin met veel groen is koeler dan een tuin met tegels. Het regenwater kan dan beter weglopen. Vervang bijvoorbeeld uw tuintegels door gras of planten, vervang de schutting door een heg, leg een vijver aan of plaats een regenton. Wilt u aan de slag met het zetten van kleine of grote stappen? Kijk dan voor praktische tips op: www.klimaatactiefrivierenland.nl/wat-kun-jij-doen/ (Deze link gaat naar een externe website).

Subsidie groene tuin

Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie. Op de pagina Subsidie groene tuin leest u voor welke maatregelen er subsidie beschikbaar is en hoe u deze aan kunt vragen. Daar staat ook een beschrijving van de vergoeding en de eisen die we stellen aan het uitvoeren ervan.

Tegels wippen: tegel eruit, groen erin!

Samen zorgen we voor meer groen. Door het weghalen van tegels stroomt regenwater beter de grond in en wordt het minder heet in de tuin. Daarom helpt de gemeente Zaltbommel inwoners om tegels te wippen. Dit doen we door de gewipte tegels gratis op te halen met onze Tegeltaxi. Ook in 2024 doen we mee aan het NK Tegelwippen (Deze link gaat naar een externe website)van 21 maart tot en met 31 oktober 2024.
Meer informatie leest u op de pagina Tegelwippen. Daar staat ook wanneer de Tegeltaxi rijdt en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.

Geveltuin en plantenbakken

U kunt het hele jaar door aan de slag om uw straat groener te maken. Leg bijvoorbeeld een geveltuin aan voor uw huis.

Op uw eigen terrein bepaalt u zelf of u een geveltuin aanlegt.

Een geveltuin op de stoep is vaak ook mogelijk. U heeft hier wel toestemming voor nodig. In veel gevallen helpt de gemeente met de aanleg van de geveltuin. Mail naar steenbreek@zaltbommel.nl als u een geveltuin wilt (laten) aanleggen.

Regenwater opvangen

Regenwater kunt u opvangen en gebruiken om planten water te geven. Zo bespaart u drinkwater en het is gezonder water voor uw groen. Regenwater kunt u opvangen in een regenton, watertank, op het dak, in een regenwaterschutting of groene greppel (wadi). Of u kunt de regenpijp afkoppelen van het riool, zodat het direct bij uw planten komt.

Groen in uw buurt

In Zaltbommel is het mogelijk dat bewoners openbaar groen zelf bijhouden. Het fleurt de straat vaak op en is ook gezellig om samen met een aantal buurtbewoners te doen. We noemen dit groenadoptie. U kunt hiervoor een aanvraag doen. Op onze pagina groenadoptie leest u hoe dit werkt.

Boomspiegels

Een speciale categorie voor groenadoptie is die van de boomspiegels. De boomspiegel is de grond rondom een boom in de stoep. Een groene boomspiegel ziet er kleurig en gezellig uit en is een fijne plek voor wilde bijen, vlinders en andere insecten. U kunt het hele jaar door een aanvraag doen om een boomspiegel te adopteren. Meer informatie en aanvragen van boomspiegeladoptie staat op onze pagina groenadoptie.

Wat doet de gemeente?

Lokaal Adaptatieprogramma

In 2021 heeft onze gemeente een Lokaal Adaptatieprogramma (LAP) (Deze link gaat naar een externe website) voor Zaltbommel opgesteld. In september 2021 is het plan vastgesteld in de gemeenteraad. In het LAP hebben we de regionale ambities en speerpunten verder uitgewerkt voor onze gemeente. Hierin benoemen we onze beleidsuitgangspunten en ambities en geven we aan waar onze prioriteiten liggen in de komende jaren. Op deze manier zetten we stappen op weg naar een klimaatbestendig en waterrobuust Zaltbommel in 2050.

De komende jaren gaan we langs alle dorpen en wijken om gezamenlijk met bewoners te kijken welke knelpunten en risico’s er in hun omgeving liggen. En hoe wij deze gezamenlijk klimaatbestendig kunnen maken. Door koele groene plekken te maken waar het ook fijn is tijdens een hittegolf, maar ook door groen aan te leggen om te voorkomen dat heftige regenbuien wateroverlast veroorzaken. Samen zorgen we voor een fijne leefomgeving.

Regionale samenwerking

In de werkregio Klimaat Actief Rivierenland (KAR) werken we samen aan een klimaatbestendige regio. Hiervoor stelden we in 2021 een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Samenwerkingsagenda Klimaat Actief Rivierenland vast met onze ambities en speerpunten. Omdat klimaatverandering een grensoverschrijdend probleem is, vraagt het deels om regionale oplossingen. Alleen samen kunnen we Zaltbommel en Rivierenland klimaatbestendig maken.

Meer informatie? Kijk dan op: www.klimaatactiefrivierenland.nl/ (Deze link gaat naar een externe website)