Lees pagina voor

Regionale Energiestrategie

In de regio Rivierenland werken wij samen aan een strategie om duurzame energie op te wekken op basis van besparing, duurzame elektriciteit en warmte.

Waarom een Regionale Energiestrategie?

Wij willen overschakelen op duurzame energie. Uiteindelijk willen we de uitstoot van CO2 in 2030 met 55% procent verminderen. In 2050 willen we nagenoeg geen uitstoot meer van CO2 ten opzichte van 1990. Om dit waar te maken werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES). Nederland is in dertig energieregio’s verdeeld. In iedere regio wordt gekeken hoeveel energie zij duurzaam kunnen gaan opwekken. Zaltbommel maakt onderdeel uit van de RES Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website).

Rivierenland maakt werk van duurzame energie

In onze regio is op 31 maart de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. In de RES 1.0 staat hoeveel stroom Rivierenland in 2030 zal opwekken en hoe dat moet gebeuren. De regio wil gezamenlijk 1,2 TWh stroom opwekken met zon en wind. Dat is stroom voor zo’n 342.000 huishoudens.

Daarmee verdubbelen we de hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom. Het plan is om dit in 2030 voor elkaar te hebben met:

Wat betekent dit voor Zaltbommel?

Voor Zaltbommel betekent dit naast wat wij al doen en gepland hebben, nog 3,5 windturbines (3 grote en een kleinere) en ongeveer 2 hectare zonnepanelen in 2030. Hiermee kunnen we naar verwachting onze inwoners en ondernemers voorzien van duurzame elektriciteit in 2030. De glastuinbouw rekenen we hierbij niet mee. Dit is een landelijke opgave, waarbij gekeken wordt naar duurzame opwek van stroom buiten onze gemeente, bijvoorbeeld op zee.

Als we besluiten dat we nieuwe windmolens willen laten bouwen in de gemeente moet dit op een goede en zorgvuldige manier gebeuren. Hiervoor heeft de gemeente een tender-methode ontwikkeld. Lees meer over de maatschappelijke tender voor windenergie (Deze link gaat naar een externe website).

Meer informatie

Voor meer informatie over de Regionale Energiestrategie en en de RES 1.0, gaat u naar de website van RES Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website).