Regionale Energiestrategie

In de regio Rivierenland werken wij samen aan een strategie om duurzame energie op te wekken op basis van besparing, duurzame elektriciteit en warmte.

Waarom een Regionale Energiestrategie?

Wij willen overschakelen op duurzame energie. Uiteindelijk willen we de uitstoot van CO2 in 2030 met 55% procent verminderen. In 2050 willen we nagenoeg geen uitstoot meer van CO2 ten opzichte van 1990. Om dit waar te maken werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES). Nederland is in dertig energieregio’s verdeeld. In iedere regio wordt gekeken hoeveel energie zij duurzaam kunnen gaan opwekken. Zaltbommel maakt onderdeel uit van de RES Rivierenland.

Rivierenland maakt werk van duurzame energie

In onze regio is op 31 maart de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten. Hierna volgde besluitvorming in de gemeenteraden, Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland, Gedeputeerde Staten en de andere RES-partners.

In de Concept RES staat hoeveel duurzame energie Rivierenland in 2030 zal opwekken. Het bod is om in elk geval 0,632 TeraWattuur te produceren, via alle bestaande en al geplande windturbines en zonnevelden. De ambitie voor het definitieve bod is een verdubbeling van de hoeveelheid duurzaam opgewekte TerraWattUur. Besluitvorming over het definitieve bod vindt vóór de zomer 2021 plaats.

Wat betekent dit voor Zaltbommel?

Voor Zaltbommel betekent dit dat de drie windturbines die langs de A2 komen, zijn meegenomen in het bod. Ook de zonnepanelen op het bedrijventerrein De Wildeman en op de voormalige afvalstort Beersteeg zijn in het bod meegerekend.
Met dit bod geven we in Rivierenland invulling aan het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat dat elke regio in Nederland een bijdrage levert aan duurzame energieopwekking.

In Zaltbommel wordt nu al duurzame energie opgewekt. En dat wordt in de nabije toekomst nog veel meer. Windmolens langs de A2, zonnepanelen op bedrijventerreinen, noem het maar op. Maar we zijn er nog lang niet. CO2 neutraal in 2050 verlangt van ons dat we nóg meer energie gaan besparen en duurzame energie gaan opwekken. Ons motto “Iedereen doet mee, iedereen wint” voeren we hoog in ons vaandel.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Regionale Energiestrategie en het conceptbod, gaat u naar de website van RES Rivierenland.