Regionale Energiestrategie

In de regio Rivierenland werken wij samen aan een strategie om duurzame energie op te wekken op basis van besparing, duurzame elektriciteit en warmte.

Waarom een Regionale Energiestrategie?

Wij willen overschakelen op duurzame energie. Uiteindelijk willen we de uitstoot van CO2 in 2030 met 55% procent verminderen. In 2050 willen we nagenoeg geen uitstoot meer van CO2 ten opzichte van 1990. Om dit waar te maken werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES). Nederland is in dertig energieregio’s verdeeld. In iedere regio wordt gekeken hoeveel energie zij duurzaam kunnen gaan opwekken. Zaltbommel maakt onderdeel uit van de RES Rivierenland.

Rivierenland maakt werk van duurzame energie

In onze regio is op 31 maart de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten. In de Concept RES staat hoeveel duurzame energie Rivierenland in 2030 zal opwekken. Het bod is om in elk geval 0,632 Terawattuur te produceren, via alle bestaande en al geplande windturbines en zonnevelden. De ambitie voor de RES 1.0 was een verdubbeling van de hoeveelheid duurzaam opgewekte Terawattuur.

Deze verdubbeling staat nu beschreven in de RES 1.0 in de vorm van:

  • Windturbines (49 in 2030).
  • Zon op dak (191 hectare in 2030)
  • Zonnevelden (249 hectaren in 2030)

Dit zorgt samen voor 1,2 Terawattuur duurzame energie in 2030, dit is ongeveer het elektriciteitsverbruik van 342.000 huishoudens.

Wat betekent dit voor Zaltbommel?

Voor Zaltbommel betekent dit naast wat wij al doen en gepland hebben, nog 3,5 windturbines (3 grote en een kleinere) en ongeveer 2 hectare zonnepanelen in 2030. Hiermee kunnen we naar verwachting onze inwoners en ondernemers (exclusief glastuinbouw) voorzien van duurzame elektriciteit in 2030.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Regionale Energiestrategie en en de RES 1.0, gaat u naar de website van RES Rivierenland.

?>