Lees pagina voor

Transitievisie Warmte Zaltbommel

‘Ver van mijn bed, dichtbij huis’

‘We laten de wereld beter achter voor de volgende generatie’. Dat is waar het om gaat bij duurzaamheid in onze gemeente. Het gebruik van aardgas is niet duurzaam. We moeten op andere manieren gaan koken en ons water en gebouwen gaan verwarmen. Bijvoorbeeld met energie van de zon, het water of uit de aarde. Ook helpt het als we allemaal minder energie gaan gebruiken.

In de Transitievisie Warmte (Deze link gaat naar een externe website) legt de gemeente, samen met anderen, een aanpak vast om te komen tot wijken die aardgasvrij zijn. De visie is op 16 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Samenvatting van de Transitievisie Warmte Zaltbommel

Hier leest u de belangrijkste onderdelen.

Uitgangspunten van de visie

Als gemeente hebben wij de regierol in de omschakeling naar aardgasvrij wonen en werken. Daarvoor hebben we de volgende uitgangspunten:

Wij spraken regelmatig met de Energiekring Warmte. Deze klankbordgroep van inwoners hebben vier uitgangspunten geformuleerd voor de transitie naar aardgasvrij:

Samen willen we graag dat deze uitgangspunten waargemaakt kunnen worden.

Mogelijke warmteoplossingen

In woningen gebruiken we vaak aardgas voor de verwarming, voor het koken en voor warm water. Er zijn veel alternatieven voor aardgas. Er bestaat niet één algemeen toepasbare ‘warmteoplossing’. Dit is onder meer afhankelijk van het bouwjaar en het isolatieniveau van uw huis, de opbouw van de wijk, de spreiding van huizen, de beschikbaarheid van warmtebronnen en de bruikbaarheid van de bestaande infrastructuur.

De volgende technieken zijn op dit moment beschikbaar:

Een goede tussenoplossing is de hybride warmtepomp, die haalt warmte uit de lucht en gebruikt als het nodig is nog een beetje aardgas via de cv-ketel.

Afwegingskader

De belangrijkste criteria om de geschiktheid van een (of meerdere) warmteoplossingen voor een kern/wijk mee te bepalen zijn:

Warmteoplossingen voor Zaltbommel

Voor onze gemeente zien we voor de komende tijd de volgende warmteoplossingen:

Verminderen van de vraag naar warmte en aardgas

Dit kan bijvoorbeeld door isoleren. Dat is altijd zinvol, ook voor het wooncomfort. En meestal is dit een rendabele investering. Dit kan ook door het benutten van natuurlijke momenten en het koersen op het klaar zijn voor de aardgasvrije woning.

Collectieve kansen onderzoeken

We zien de volgende kansen:

De aanpak voor de komende jaren

Er wordt een ‘programma warmtetransitie’ ingesteld. In het programma worden initiatieven, activiteiten en projecten uitgevoerd. Deze zijn onderverdeeld in de volgende lijnen:

 1. Lijn draagvlak en mindset voor voorbereiding.
  We doen het samen, iedereen heeft een rol.
 2. Lijn isoleren en besparen.
  We stimuleren in deze lijn het beperken van de warmtevraag. Dit doen we samen met het Energieloket Zaltbommel. 
 3. Lijn technische haalbaarheidsstudies.
  We gaan haalbaarheidsstudies doen naar collectieve kansen, zoals geothermie (aardwarmte), aquathermie en zonnethermie.
 4. Lijn wijkuitvoeringsplannen en implementatie.
  Zodra duidelijk is welke alternatieven in een wijk kansrijk zijn, zoals warmtenetten, gaan we wijkuitvoeringsplannen opstellen. We doen dit samen met inwoners en pas als duidelijk is welke oplossingen er mogelijk zijn.