Lees pagina voor

Versterken Vrijwilligersnetwerk Bommelerwaard

Binnen de gemeente Zaltbommel zijn vele vrijwilligersgroepen actief in het landschap. In het buitengebied of binnen dorpskernen zetten zij zich in voor onderwerpen als: biodiversiteit (allerlei verschillende vormen van leven), cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen, etc. 

Project Netwerk Groene Vrijwilligers

Met het meerjarig project Netwerk Groene Vrijwilligers biedt Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met de gemeente extra ondersteuning aan deze groene vrijwilligers(groepen). Dit doen zij bijvoorbeeld in de vorm van cursussen, informatie, en uitwisseling van kennis.

Eerste bijeenkomst

Op 15 oktober vond hiervoor een eerste bijeenkomst plaats in ’t Hurnse Kerkje in Hurwenen. We bezochten daar ook een project van de Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard in Hurnse Kil. Lees meer over dit groene vrijwilligersnetwerk en het programma op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (Deze link gaat naar een externe website).