Collecteren

Wilt u geld inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij burgemeester en wethouders van Zaltbommel. Vermeld in uw aanvraag de volgende zaken:

  • het doel van de inzameling
  • de organisatie die de collecte uitvoert
  • het tijdstip van collecteren

Meenemen / opsturen

  • keurmerk van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
  • periode van collecteren

U stuurt deze aanvraag naar: Burgemeester en wethouders van Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel

Kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag is kosteloos.
Om te zorgen voor een spreiding van collectes stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een collecterooster op. Meer informatie vindt u op de website van het CBF.

?>