Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Loterij en Bingo

Als uw vereniging een openbare loterij wil organiseren en daarvoor loten verkoopt, heeft u een loterijvergunning nodig. Ook als uw vereniging een klein kansspel wil organiseren, zoals een bingo, een kienspel of een rad van fortuin, moet u hiervoor een melding doen bij de gemeente.

Voorwaarden voor een loterij

Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. U komt in aanmerking voor een vergunning als:

Het doel van de actie van algemeen belang is

 • De uitgaven niet meer bedragen dan 60% van de opbrengst (van verkoop loten).
 • De prijzen gezamenlijk geen hogere waarde hebben dan € 4.500,-. Is dit wel het geval, dan moet u een aanvraag indienen bij de minister van Veiligheid en Justitie.

Aanvragen loterijvergunning

U kunt schriftelijk een loterijvergunning aanvragen. U stuurt deze dan per post naar: Burgemeester en wethouders van Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

U dient een verklaring te overleggen met daarin:

 • de omvang van het prijzengeld
 • de geldelijke waarde van de hoogste prijs
 • wie de trekking verricht
 • de datum en het tijdstip van de loterij
 • de plaats waar de loterij gehouden wordt
   

Voorwaarden voor een bingo

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw vereniging bestaat tenminste 3 jaar.
 • Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Dit mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn en er mag geen persoonlijk belang zijn.
 • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal 400 euro per spelronde zijn en 1.550 euro per bijeenkomst.

U geeft minimaal 2 weken van tevoren door:

 • de tijd, de datum en de plaats waar de bingo wordt gehouden
 • de hoogte van het prijzengeld
 • geldelijke waarde van de hoogste prijs

Kosten

Een loterijvergunning kost € 86,00.

Aan het melden van een bingo zijn geen kosten verbonden