Loterij en Bingo

Als uw vereniging een openbare loterij wil organiseren en daarvoor loten verkoopt, heeft u een loterijvergunning nodig. Ook als uw vereniging een klein kansspel wil organiseren, zoals een bingo, een kienspel of een rad van fortuin, doet u hiervoor een melding bij de gemeente.

Voorwaarden voor een loterij

Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. U komt in aanmerking voor een vergunning als:

 • Het doel van de actie van algemeen belang is.
 • De uitgaven niet meer bedragen dan 60% van de opbrengst (van verkoop loten).
 • De prijzen gezamenlijk geen hogere waarde hebben dan € 4.500,-. Is dit wel het geval, dan moet u een aanvraag indienen bij de minister van Veiligheid en Justitie.

Aanvragen loterijvergunning

U kunt schriftelijk een loterijvergunning aanvragen. U stuurt deze dan per post naar: Burgemeester en wethouders van Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

U overlegt een verklaring met daarin:

 • de omvang van het prijzengeld
 • de geldelijke waarde van de hoogste prijs
 • wie de trekking verricht
 • de datum en het tijdstip van de loterij
 • de plaats waar de loterij gehouden wordt

Voorwaarden voor een bingo

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw vereniging bestaat tenminste 3 jaar.
 • Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Dit mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn en er mag geen persoonlijk belang zijn.
 • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal 400 euro per spelronde zijn en 1.550 euro per bijeenkomst.

U geeft minimaal 2 weken van tevoren door:

 • de tijd, de datum en de plaats waar de bingo wordt gehouden
 • de hoogte van het prijzengeld
 • geldelijke waarde van de hoogste prijs

Melden loterij/bingo

U stuurt uw melding met bovengenoemde gegevens naar info@zaltbommel.nl.

Heeft u vragen of wilt u overleggen? Neem dan contact op via tel. 14 0418 of per mail: info@zaltbommel.nl

Kosten

Een loterijvergunning kost € 93,00.

Aan het melden van een bingo zijn geen kosten verbonden.

?>