Lees pagina voor

Begraven in gemeente Zaltbommel

In onze gemeente zijn gemeentelijke en kerkelijke begraafplaatsen. Onderstaande informatie gaat over de begraafplaatsen die in beheer zijn van de gemeente Zaltbommel. Voor informatie over de kerkelijke begraafplaatsen verwijzen wij u naar de betreffende parochies.

Gemeentelijke begraafplaatsen

U kunt alle gemeentelijke begraafplaatsen bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang. Op elke begraafplaats staat een informatiebord met daarin een plattegrond van de begraafplaats en andere actuele informatie.

Graven

Op de begraafplaatsen geven we particuliere graven uit, voorheen bekend als een ‘eigen graf’. Er worden graven voor één persoon en twee personen uitgegeven.
Particuliere graven geven we uit voor een periode van 20 jaar, 30 jaar of voor onbepaalde tijd. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 10 jaar. De contactpersoon voor het graf is de rechthebbende. De rechthebbende van het graf mag bepalen wie er in het graf begraven worden en of het grafrecht verlengd mag worden. Ook ontvangt de rechthebbende de correspondentie en facturen.

Asbestemmingen

Eén maand na de crematie mag u de asbus bij het crematorium ophalen. Op de begraafplaatsen zijn urnennissen en urnengraven aanwezig. In één graf of urnennis passen twee asbussen. Deze graven geven we uit voor een periode van 20 jaar, 30 jaar of voor onbepaalde tijd. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 10 jaar.

Aanvragen begrafenis, plaatsing asbus of urn

Voor het aanmelden van een begrafenis, het plaatsen van een asbus of een opgraving vult u een van onderstaande formulieren in:

Kosten

De begraaftarieven vindt u in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Uitgifte graven

Op de begraafplaatsen wordt op volgorde begraven. Dit betekent dat de gemeente bepaalt in welk graf uw dierbare begraven wordt. Dit geldt niet als het een begraving is in een bestaand graf.

Opgraven

Het is ook mogelijk om een overledene op te graven. Er moet dan voldaan zijn aan de wettelijke grafrust van 10 jaar. Dit houdt in dat een overledene pas na 10 jaar opgegraven mag worden. Als u een overledene wilt opgraven dient u een verzoek tot opgraven in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Zaltbommel.

Keuze grafsteen

U bent vrij in uw keuze van steenhouwer. De steenhouwer zal voor u het grafmonument maken en deze plaatsen. De grafstenen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die kunt u vinden in het uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen (Deze link gaat naar een externe website). De steenhouwer moet het ontwerp van de grafsteen aan ons voorleggen en vraagt zo een ‘vergunning’ aan om de steen te mogen maken. De steenhouwer mailt het ontwerp naar begraven@zaltbommel.nl.

Let op!Als een grafsteen niet voldoet aan onze voorwaarden dan moet de grafsteen op eigen kosten verwijderd worden.

Beheer en onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het algemene onderhoud op de begraafplaatsen. Dit betreft het maaien van het gras, het snoeien van de aanwezige bomen en struiken en het verzorgen van de paden. Het onderhoud voor het graf en de grafbeplanting is de verantwoordelijkheid van nabestaanden.

Reglement gemeentelijke begraafplaatsen

In de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zaltbommel 2019 (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie over de regels, voorwaarden en bepalingen.

Contactgegevens

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie via het telefoonnummer 14 0418 of per e-mail via begraven@zaltbommel.nl