Lees pagina voor

Erkenning kind

Hiervoor maakt u telefonisch (tel: 14 0418) een afspraak bij de afdeling Burgerzaken. Ook voor een vrouw is het mogelijk om het (ongeboren of geboren) kind van een (aanstaande) moeder te erkennen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor elke andere erkenning. Beide personen moeten bij de afspraak op het gemeentekantoor aanwezig zijn.

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van de erkenner
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • heeft de moeder in het buitenland gewoond? Dan moet zij een bewijs overleggen dat zij ongehuwd was in het land van herkomst op het moment dat zij in Nederland kwam wonen

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap noemen we een erkenning ongeboren vrucht. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Kinderen vanaf 12 jaar moeten ook zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Kosten

Aan erkennen zijn geen kosten verbonden.

Naamskeuze

Bij erkenning kan de achternaam van het kind worden gekozen. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die uit diezelfde relatie worden geboren, krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Ouderlijk gezag

Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Als ouders geen gezamenlijk ouderlijk gezag willen, dan moeten beiden langskomen op het gemeentekantoor.

Meer informatie 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).