Decoratieve afbeelding

Melding trouwen of geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan meldt u vooraf uw voorgenomen huwelijk bij de gemeente. Deze melding vervangt wat voorheen de ondertrouw was. We helpen u graag om van uw huwelijksdag een onvergetelijke dag te maken.

Wat moet u regelen?

De melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u direct digitaal doen. Om in te loggen heeft u beide uw DigiD nodig. Zorg ook dat u allebei een scan van uw identiteitsbewijs én die van uw getuigen bij de hand heeft. Bij de melding geeft u de volgende voorkeuren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap door:

 • datum
 • tijd
 • locatie
 • trouwambtenaar

Let op!De aangegeven huwelijksdatum of partnerschapsdatum ligt pas vast als u een schriftelijke bevestiging van ons heeft ontvangen. 

Wij houden rekening met uw voorkeur voor een trouwambtenaar maar kunnen geen garanties geven. Nadat wij uw melding hebben ontvangen hoort u van ons of de door u gekozen trouwambtenaar kan.

Melding huwelijk of partnerschap met DigiD

Melding geregistreerd partnerschap omzetten naar huwelijk met DigiD

Heeft u geen DigiD of lukt het niet om de melding digitaal te doen? Neem dan contact met ons op via 14 0418 of burgerlijkestand@zaltbommel.nl.

Voorwaarden om te mogen trouwen of partnerschap aan te gaan

 • U mag niet getrouwd zijn/geen geregistreerd partnerschap hebben
 • U moet 18 jaar of ouder zijn
 • Er mag geen nauwe verwantschap tussen u beiden bestaan
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van uw curator of kantonrechter. Uw curator kan u daar meer over vertellen

Goed om te weten

 • De “melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap” moet minstens 2 weken voor de door u gekozen datum zijn goedgekeurd
 • Een melding is maximaal 1 jaar geldig
 • De wettelijke termijn begint te lopen zodra meldingen van beide (huwelijks)partners in bezit zijn van onze gemeente
 • Aan het wijzigen of annuleren van een geplande huwelijks- of registratieafspraak zijn kosten verbonden

Extra documenten

Informeer bij de gemeente welke documenten u verder nodig heeft als u:

 • Niet de Nederlandse nationaliteit heeft
 • Niet in Nederland woont
 • In het buitenland bent geboren of heeft gewoond
 • In het buitenland getrouwd bent geweest
 • In het buitenland gaat trouwen

Wonen in het buitenland

Woont u beiden niet in Nederland, maar heeft tenminste één van u wel de Nederlandse nationaliteit, dan moet u contact opnemen met de gemeente Den Haag, telefoonnummer 14 070 of +31 70 353 30 00.

Trouwlocaties

U kunt in de gemeente Zaltbommel kiezen uit verschillende locaties om te trouwen of een partnerschap te laten registreren. In de online omgeving waar u uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap meldt, vindt u meer informatie over de trouwlocaties:

Trouwlocaties bekijken

Trouwambtenaar

U mag uw voorkeur voor een trouwambtenaar opgeven. Onze trouwambtenaren stellen zich aan u voor in de online omgeving waar u uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap meldt:

Trouwambtenaren stellen zich voor

Wij houden rekening met uw voorkeur maar kunnen geen garanties geven. Na ontvangst van uw melding hoort u van ons of de door u gekozen trouwambtenaar kan.

Kosten trouwen of partnerschap

Er zijn geen kosten verbonden aan de melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wel zijn er kosten verbonden aan het trouwen:

Kosten trouwen bekijken

Gratis huwelijk of partnerschap

Op dinsdag 9.00 uur of 9.15 uur kunt u gratis trouwen of uw partnerschap laten registreren. Dit zijn de voorwaarden:

 • Het vindt plaats in een vergaderruimte op het gemeentekantoor
 • Er is geen ceremonie en/of toespraak
 • Er mogen maximaal zes personen aanwezig zijn, dit is inclusief het bruidspaar en de getuigen
 • De bijeenkomst duurt maximaal 10 minuten.

Sober huwelijk of partnerschap

Ziet u trouwen of een partnerschap registreren als formaliteit, maar vindt u het toch fijn om gasten uit te nodigen? Dan kunt u kiezen voor een sober huwelijk of partnerschap. Dit kan iedere ochtend tussen 9.30 en 11.00 uur. Dit zijn de voorwaarden:

 • Het vindt plaats in een vergaderruimte op het gemeentekantoor
 • Er is een kleine ceremonie en/of toespraak
 • De bijeenkomst duurt maximaal 15 minuten
 • De kosten van een sober huwelijk of partnerschap vindt u op de kostenpagina
 • Er mogen maximaal 15 personen aanwezig zijn, dit is inclusief aanstaand paar, getuigen en babs

Geregistreerd partnerschap omzetten naar huwelijk

Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Het is mogelijk om dit kosteloos, sober of op locatie te laten voltrekken.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervoor een akte van omzetting. Door de omzetting eindigt het geregistreerd partnerschap en is het huwelijk een feit.

Let op: het kan zijn dat een omzetting van geregistreerd partnerschap naar een huwelijk in het buitenland niet wordt erkend. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Een omzetting naar een huwelijk is iets anders dan het sluiten van een huwelijk. U heeft geen getuigen nodig als u uw geregistreerd partnerschap laat omzetten in een huwelijk.

Heeft u geen DigiD of lukt het niet om de melding digitaal te doen? Neem dan contact met ons op via 14 0418 of burgerlijkestand@zaltbommel.nl.

Gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 vallen alleen het vermogen (bezittingen en schulden) dat de echtgenoten vanaf trouwdatum opbouwen en het vermogen dat ze voor de trouwdatum gezamenlijk hadden, onder de gemeenschap van goederen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Een notaris kan u adviseren over het wel of niet sluiten van huwelijkse voorwaarden.

?>