Lees pagina voor

Voorwaarden energietoeslag aanvragen

U kunt van 12 december 2023 tot en met 31 mei 2024 de energietoeslag digitaal aanvragen (Deze link gaat naar een externe website) via de website Gezondverzekerd.nl. U vult een vragenlijst in en levert de gevraagde informatie aan.

Voorwaarden energietoeslag

U hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Zaltbommel als u, op de datum van de aanvraag:

Wanneer spreken we van een laag inkomen?

U hebt een laag inkomen als u op de peildatum van 1 november een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangt OF als u minder verdient dan het genoemde bedrag in de onderstaande tabel.

Kijk eerst hoe uw huishouden is samengesteld en wat uw leeftijd is. Als het bedrag in het hokje lager is dan het bedrag dat u maandelijks ontvangt, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energietoeslag. Uw netto maandinkomen, vindt u op uw loonstrook of uitkeringsspecificatie.

Let op! Inkomensgrenzen zijn exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm

Samenstelling huishouden 21 jaar tot leeftijd van uw basispensioen (AOW) Vanaf AOW-leeftijd (leeftijd dat u basispensioen krijgt)
Alleenstaand Netto maandinkomen tot
€ 1.386,95
Netto maandinkomen tot
€ 1.547,74
Samenwonend/getrouwd Netto maandinkomen tot
€ 1.981,34
Netto maandinkomen tot
€ 2.101,70

Welk inkomen wordt meegeteld voor de energietoeslag?

Het gaat om uw netto maandinkomen van de maand voorafgaand van uw aanvraag voor energietoeslag. Als uw inkomen elke maand anders is, dan gaat het om het inkomen van de afgelopen drie maanden. Vakantiegeld telt daarbij niet mee.

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

Wanneer kunt u geen energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag niet aanvragen als u op de datum van de aanvraag: