Lees pagina voor

Leden Adviesraad Sociaal Domein

""

Leen van Leersum (voorzitter, aandachtsvelden: maatschappelijke opvang, verslavingszorg en GGZ): Leen zet zich bij de adviesraad graag in om verschillen tussen mensen in gezondheid, inkomen, opleiding, veiligheid en sociale contacten te verkleinen. Verder pleit hij voor betere samenwerking over beleidsterreinen en het betrekken van inwoners hierbij.

""

Yasmina El Mallaly (aandachtsvelden: jongeren, jeugd en veiligheid): Als jongste lid van het Adviesraad Sociaal Domein tracht Yasmina de jongeren binnen de gemeente Zaltbommel te vertegenwoordigen. Yasmina is criminoloog, werkt voor de politie en is recherchekundige in opleiding. ''Ik zet mij in voor de jeugd, jongvolwassenen en de veiligheid in de Bommelerwaard''

""

Corine Rademaker (aandachtsvelden: dienstverlening aan mensen met een lichamelijke-, zintuiglijke- e n/of verstandelijke beperking): "Als consulent bij een belangenvereniging adviseer en ondersteun ik mensen met een beperking." Haar ervaringen in de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychiatrie en haar huidige werk geven de Bruchemse een goede basis om mee te doen in de Bommelse adviesraad Wmo en Jeugdzorg.

Jan Koerts

Jan Koerts (aandachtsveld: dienstverlening voor jongeren/ jeugdzorg): Jan Koerts was 41 jaar in dienst bij gemeenten, waarvan 35 jaar in Zaltbommel. De laatste 15 jaar als leerplichtconsulent. "Ik werd lid van de Adviesraad Sociaal Domein om erop toe te zien dat sociale voorzieningen ten goede komen aan de burgers die ze het hardst nodig hebben”.

Leny Louwerse

Leny Louwerse heeft in de zorg, bij lagere overheden en in de sociale werkvoorziening gewerkt. Zij is lang bestuurlijk actief opgekomen voor de belangen van mensen met een beperking. Nu is ze nog vicevoorzitter van een klachtencommissie MEE. Vanuit deze ervaringen zet zij zich In de Raad graag in voor de verbinding tussen de beleids- en werkterreinen in het Sociaal Domein. Beleid met aandacht voor de dagelijkse praktijk van mensen die aangewezen zijn op hulp. Hulp die nodig is bieden én tegelijk zelfredzaamheid stimuleren waar dat mogelijk is.'

Jacco van Wijhe

Jacco van Wijhe heeft vanuit zijn ervaring als leidinggevende op een school voor Praktijkonderwijs veel ervaring met jongeren voor wie  het vinden van werk niet vanzelfsprekend is. Zijn aandachtsterreinen binnen de adviesraad liggen op jeugd en participatie. Grootste uitdaging is voor hem om de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen bereikbaar te maken.

Hannelore Hoogeveen

Hannelore Hoogeveen, jarenlange ervaring in de publieke gezondheid, als manager Jeugdgezondheidszorg(JGZ), en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit de JGZ ervaring met het sociaal domein, en aandacht voor preventie. Een goede basis voor deelname aan de adviesraad.

Foto's: Bas Moerman en Wendelmoet van der Gugten