Leden Adviesraad Sociaal Domein

Leen van Leersum

Leen van Leersum (voorzitter, aandachtsvelden: maatschappelijke opvang, verslavingszorg en GGZ): Afgelopen juli 2016 is de heer Van Leersum benoemd als nieuwe voorzitter van de Wmo-raad. Hij zet zich bij de adviesraad graag in voor een betere samenwerking over beleidsterreinen en het betrekken van inwoners hierbij.

Yasmina El Mallaly

Yasmina El Mallaly (aandachtsvelden: jongeren/jeugdzorg en criminaliteit): als jongste lid van het Adviesraad Sociaal Domein tracht Yasmina de jongeren binnen de gemeente Zaltbommel te vertegenwoordigen. Momenteel volgt ze de opleiding criminologie. “Ik wil de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie graag hier in Zaltbommel toepassen”.

Corine Rademaker

Corine Rademaker (aandachtsvelden: dienstverlening aan mensen met een lichamelijke-, zintuiglijke- e n/of verstandelijke beperking): "Als consulent bij een belangenvereniging adviseer en ondersteun ik mensen met een beperking". Haar ervaringen in de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychiatrie en haar huidige werk geven de Bruchemse een goede basis om mee te doen in de Bommelse adviesraad Wmo en Jeugdzorg.


Gerda Koekkoek

Gerda Koekkoek (aandachtsveld: dienstverlening voor ouderen): Al veertig jaar maakte ze vol in de ouderenzorg. "Toen ik vijf jaar geleden in Zaltbommel kwam wonen, las ik dat de Adviesraad Sociaal Domein vier nieuwe leden zocht. Ik meldde me meteen aan! Ik denk dat ik vanuit mijn achtergrond een zinvolle bijdrage kan leveren.”


Heleen van der Heide

Heleen van der Heide (aandachtsvelden: participatiewet en communicatie): De jarenlange kennis en ervaring die Heleen van der Heide in het sociale domein en de jeugdgezondheidszorg opdeed, komen uitstekend van pas in de adviesraad Adviesraad Sociaal Domein. Toegankelijkheid voor inwoners tot de Adviesraad Sociaal Domein staat bij haar hoog in het vaandel. "Mensen moeten hun ervaringen omtrent zorg en dienstverlening vaker met ons gaan delen."


Jan Koerts

Jan Koerts (aandachtsveld: dienstverlening voor jongeren/ jeugdzorg):Jan Koerts was 41 jaar in dienst bij gemeenten, waarvan 35 jaar in Zaltbommel. De laatste 15 jaar als leerplichtconsulent. "Ik werd lid van de Adviesraad Sociaal Domein om erop toe te zien dat sociale voorzieningen ten goede komen aan de burgers die ze het hardst nodig hebben”.

Leny Louwerse

Leny Louwerse heeft in de zorg, bij lagere overheden en in de sociale werkvoorziening gewerkt. Zij is lang bestuurlijk actief opgekomen voor de belangen van mensen met een beperking. Nu is ze nog vice-voorzitter van een klachtencommissie MEE. Vanuit deze ervaringen zet zij zich In de Raad graag in voor de verbinding tussen de beleids- en werkterreinen in het Sociaal Domein. Beleid met aandacht voor de dagelijkse praktijk van mensen die aangewezen zijn op hulp. Hulp die nodig is bieden én tegelijk zelfredzaamheid stimuleren waar dat mogelijk is.'

Jacco van Wijhe

Jacco van Wijhe heeft vanuit zijn ervaring als leidinggevende op een school voor Praktijkonderwijs veel  ervaring met jongeren voor wie  het vinden van werk niet vanzelfsprekend is. Zijn aandachtsterreinen  binnen de adviesraad liggen op jeugd en participatie. Grootste uitdaging is voor hem om de toegankelijkheid  van de zorg voor iedereen bereikbaar te maken.

Liesbeth Sluijter-Duits

Liesbeth Sluijter-Duits, communicatie is het sleutelwoord in al haar werkzaamheden. Dat heeft ze ervaren en succesvol ingezet tijdens haar werk als schrijftolk, voor de beroepsvereniging en is de kracht achter belangenbehartiging.
“Ik wil de drempel verlagen tussen het papieren beleid en de praktijk zoals de mensen in de gemeente Zaltbommel die ervaren. Door mijn persoonlijke ervaringen in en mét de zorg ben ik op de hoogte van wat er speelt. Deze kennis wil ik graag inzetten in mijn adviezen.

Ingeborg Mussche

Ingeborg Mussche: ‘Lid zijn van de adviesraad sociaal domein is een heel andere dimensie van het vakgebied waar ik mij dagelijks mee bezig houd, te weten de juridische kant van sociale zekerheid, WMO, mantelzorg. Ik woon geruime tijd in de gemeente Zaltbommel en vind het leuk om mijn ervaring en kennis voor mijn eigen gemeente in te zetten.’

Hannelore Hoogeveen

Hannelore Hoogeveen, jarenlange ervaring in de publieke gezondheid, als manager Jeugdgezondheidszorg(JGZ), en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit de JGZ ervaring met het sociaal domein, en aandacht voor preventie. Een goede basis voor deelname aan de adviesraad.

Foto's: Bas Moerman en Wendelmoet van der Gugten