Lees pagina voor

Leden Adviesraad Sociaal Domein

​​Tinie, lid adviesraad Sociaal Domein

Tinie van Aalsum (voorzitter) 'Ik voel me onderdeel van de gemeenschap in de gemeente Zaltbommel. Mijn ervaring in onderwijs, zorg, bestuur en toezicht wil ik voor de gemeenschap inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat met name uitvoering van gemeentelijke afspraken beter gaat door de inbreng en ervaring van de inwoners.'

Ady, lid adviesraad sociaal domein

Addy van Hemert hoopt als lid van de Adviesraad Sociaal Domein zijn ervaring als beleidsadviseur Cultuur & Samenleving van de provincie Noord-Brabant, waar hij tot 2019 werkzaam was, in te zetten voor een sociaal Zaltbommel. 'Binnen de Adviesraad zal ik mij in eerste instantie concentreren op de GGZ en het ouderenbeleid. Ik streef naar een toegankelijk Zaltbommel voor iedereen. Verder vind ik het verkleinen van de kloof tussen kansrijk en Kansarm erg belangrijk.'

Bertil, lid adviesraad sociaal domein

Bertil van Hemert heeft ruim 22 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt. Als docent Social Work aan de HAN ligt zijn focus op het thema sociale kwaliteit. Het versterken en verbeteren van de hulp en ondersteuning die aan burgers wordt geboden in de gemeente Zaltbommel vindt hij erg belangrijk. Zijn aandachtsvelden daarbij zijn jeugd, inclusie en onderwijs.

Heleen, lid adviesraad Sociaal Domein

Heleen Elbers heeft in de cultuursector gewerkt, als beleidsadviseur op het terrein van kunst en cultuur voor de provincie Gelderland. 'Ik zet mij in de adviesraad graag in om de raakvlakken tussen het sociaal domein en cultuur te versterken. Het gaat dan om de effecten van cultuur op het dagelijks functioneren, mentaal welbevinden en de kwaliteit van leven.' De mogelijke inzet van kunst & cultuur voor maatschappelijke opgaven is voor veel gemeenten een actueel gespreksonderwerp. Deze actualiteit biedt kansen om meer integraal naar beleidsontwikkeling te kijken.

Jacco, lid adviesraad Sociaal Domein

Jacco van Wijhe heeft vanuit zijn ervaring als leidinggevende op een school voor Praktijkonderwijs veel ervaring met jongeren voor wie het vinden van werk niet vanzelfsprekend is. Zijn aandachtsterreinen binnen de adviesraad liggen op jeugd en participatie. De grootste uitdaging is voor hem om de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen bereikbaar te maken.

Leen, lid adviesraad Sociaal Domein

Leen van Leersum zet zich bij de adviesraad graag in om verschillen tussen mensen in gezondheid, inkomen, opleiding, veiligheid en sociale contacten te verkleinen. Verder pleit hij voor betere samenwerking over beleidsterreinen en het betrekken van inwoners hierbij. Zijn aandachtsvelden zijn maatschappelijke opvang, verslavingszorg en GGZ.

Lenny, lid adviesraad Sociaal Domein

Lenny van den Berg is een Echte Bommelaar. Haar achtergrond ligt in zorg, onderwijs en kinderopvang. Haar ervaring als pleegouder, pedagogisch coach en beleidsmedewerker maken dat Lenny oog heeft voor wie kwetsbaar is en graag preventief wil bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren en ondersteuning van gezinnen. Lenny is kerkelijk actief en is benoemd als vertegenwoordiger vanuit de kerken.

Marijke van Liempt gedragswetenschapper), is haar carrière gestart in het speciale basisonderwijs als sociaal pedagogisch werker en later docent. Na het behalen van de master pedagogische wetenschappen heeft ze als orthopedagoog jarenlang psychodiagnostisch onderzoek verricht en behandeling gegeven in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook deed ze wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment is ze werkzaam als psycholoog in de specialistische GGZ voor volwassenen met complexe psychiatrie. Daarnaast begeleid ze masterstudenten bij hun masterstage sociale wetenschappen als docent aan de Radboud Universiteit. “Mensen die starten met een achterstandspositie moeten harder werken om mee te doen in de maatschappij. Hierin doet de maatschappij zichzelf te kort. Ik zet me in om dit te belichten en waar mogelijk de kloof tussen kansarm en kansrijk te verkleinen”

Nolly, lid adviesraad Sociaal Domein

Nolly van Ravensteijn (tekst wordt nog aangevuld)

Yasmina, lid adviesraad Sociaal Domein

Yasmina El Mallaly Als jongste lid van het Adviesraad Sociaal Domein tracht Yasmina de jongeren binnen de gemeente Zaltbommel te vertegenwoordigen. Yasmina is criminoloog, werkt voor de politie en is recherchekundige in opleiding. 'Ik zet mij in voor de jeugd, jongvolwassenen en de veiligheid in de Bommelerwaard.' Haar aandachtsvelden zijn jongeren, jeugd en veiligheid.

Yu Wong, lid adviesraad Sociaal Domein

Yu Wong is als (sociaal) procesadvocaat landelijk actief op het sociale domein in de praktijk. Verder is hij actief bestuurslid van voetbalsport- (Nivo Sparta) en Leergeldvereniging. 'Het is altijd goed om een juridisch blik te hebben.'

Foto's: André Dieterman