Mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering is een jaarlijkse waardering van ons voor de mantelzorger. De mantelzorgwaardering is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen.

U kunt een mantelzorgwaardering aanvragen tot en met 20 februari.

Aanvragen mantelzorgwaardering (met DigiD)

Het formulier is ook af te halen bij de receptie van het gemeentekantoor.

Wie mag het aanvragen?

Als u in gemeente Zaltbommel woont en hulp krijgt van een mantelzorger kunt u de mantelzorgwaardering van €100,- voor één mantelzorger aanvragen. Kent u iemand die hulp krijgt van een mantelzorger, wijs hem of haar dan op de mogelijkheid een waardering voor zijn/haar mantelzorger aan te vragen!

Een mantelzorger komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering als:

  1. hij of zij in 2022 minimaal 3 maanden aaneengesloten mantelzorg verleende
  2. voor minimaal 8 uur per week
  3. en deze zorg onbetaald verleende
?>