Lees pagina voor

Persoonsgebonden budget (PGB)

Met een PGB bent u zelf verantwoordelijk voor het inkopen van de zorg en ondersteuning bij een professionele zorgverlener, een zzp-er of iemand uit uw eigen sociale netwerk. Dit betekent dat u zelf afspraken kunt maken met degene die u komt helpen. Omdat u veel verantwoordelijkheid krijgt hanteert de gemeente een aantal voorwaarden voor het PGB.

Voorwaarden PGB

Wanneer u een PGB aanvraagt moet u dit kunnen beheren. Daarnaast is het de bedoeling dat de zorg die u inkoopt veilig, efficiënt en doelmatig is. Als u uw zorg met een PGB wil inkopen vraag hier dan naar bij uw contactpersoon van het buurtteam, buurtzorg jong of de gemeente.

Tarieven en hoogte PGB

Bij het vaststellen van het bedrag kijken wij naar:

Eigen bijdrage

Als u zorg vanuit de Wmo ontvangt, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. U betaalt de eigen bijdrage per maand aan het Centraal administratiekantoor (CAK) (Deze link gaat naar een externe website). De eigen bijdrage is ongeacht het gebruik van voorzieningen €20,60 per maand. U ontvangt hierover een brief van het CAK.