Lees pagina voor

Werk en inkomen

De gemeente werkt volgens de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen aan het werk te krijgen. Ook mensen met een arbeidsbeperking en mensen die langdurig werkloos zijn. Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente financiële regelingen.

Ondersteuning bij het vinden van werk

Zit u (tijdelijk) zonder werk? Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Werkzaak Rivierenland kan u ondersteunen in de begeleiding naar werk.
Sinds 1 januari 2016 regelt Werkzaak Rivierenland voor Zaltbommel en acht andere gemeenten in Rivierenland zaken op het gebied van werk en inkomen. Werkzaak Rivierenland is de verbindende schakel tussen vraag en aanbod van werk en heeft toegang tot het grootste aanbod van middelbaar en laaggeschoold personeel uit de regio Rivierenland.

Kijk ook op Werkzaak Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) en UWV (Deze link gaat naar een externe website).

Hoe regel ik een bijstandsuitkering?

Heeft u te weinig inkomen (of spaargeld) om van te leven? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Werkzaak Rivierenland regelt alles rond uitkeringen.

Ondersteuning op het gebied van inkomen

De gemeente heeft regelingen om u financieel te ondersteunen als uw inkomen onvoldoende is. De onderwerpen bijzondere bijstand, minimabeleid en maatschappelijke participatie worden door de gemeente Maasdriel uitgevoerd. Ook voor de inwoners van de gemeente Zaltbommel. Bekijk de website van de gemeente Maasdriel voor meer informatie over Bijzondere bijstand en minimaregelingen (Deze link gaat naar een externe website)

Overige info: