Lees pagina voor

Een evenement organiseren voor 25 jaar gemeente Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel bestaat dit jaar 25 jaar! Dit willen we graag gezamenlijk met u vieren. Daarom is er een subsidieregeling voor organisaties, stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. U kunt een bijdrage aanvragen om activiteiten en evenementen rondom het jubileum van de gemeente Zaltbommel te organiseren.

Voorwaarden stimuleringsregeling

Aan deze stimuleringsregeling zijn enkele voorwaarden gesteld:

Subsidie aanvragen voor een evenement/activiteit (Deze link gaat naar een externe website)

Let op!Let op: als u een activiteit of evenement wilt organiseren kan het zijn dat er een evenementenvergunning of melding nodig is. Meer informatie vindt u op de pagina Evenement organiseren.

Subsidiebedrag en verdeling

De hoogte van de subsidie voor de activiteiten en evenementen bedraagt max. € 4.000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 56.000,-.

De termijn om op de aanvraag te beslissen is 8 weken.

Meer informatie en vragen

Meer informatie leest u in de tijdelijke subsidieregeling 25 jaar (Deze link gaat naar een externe website)

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op via gebiedsregisseurs@zaltbommel.nl onder vermelding van ‘Subsidieregeling 25 jaar Zaltbommel’.