In verband met de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Informatie voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (voorheen de Regeling werktijdverkorting), kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.

Extra maatregelen voor ondernemers

De gemeente treft een aantal maatregelen voor ondernemers om de financiële gevolgen van Corona in te perken. Deze maatregelen zijn aanvullend op de steunmaatregelen van het Rijk. In het Pakket Economische Ondersteuning gemeente Zaltbommel (PDF, 296.0 kB) staan alle maatregelen op een rij.

U ontving ook als ondernemer met dagtekening 29 februari uw aanslag gemeentelijke belastingen. Leidt de betaling van deze aanslag tot problemen, dan kunt u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dat kan tot 31 augustus 2020. Uitstel van betaling vraagt u aan door te mailen naar belastingen@zaltbommel.nl, of door tijdens kantooruren op maandag, woensdag of donderdag te bellen naar 14 0418.

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen bij Werkzaak Rivierenland

Als uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, komt u wellicht in aanmerking voor een Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). U kunt bij Werkzaak een verzoek indienen voor ondersteuning op uw bedrijfsinkomen via formulier 'Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen'. Dit is overigens geen specifieke maatregel in het kader van corona, u kunt deze uitkering altijd aanvragen bij Werkzaak. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van Werkzaak Rivierenland. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Kijk voor meer informatie op www.werkzaakrivierenland.nl

155-Help-een-bedrijf

Stichting 155-Help-een-bedrijf biedt acute hulp voor ondernemers, ook nu tijdens de coronacrisis. Zij kunnen samen direct met u aan de slag om uw situatie te verbeteren. Voor u als ondernemer is deze hulp kosteloos. Bekijk op de website van Stichting 155 of u in aanmerking komt.

Rijksoverheid en Kamer van Koophandel

Ook op de website van de Rijksoverheid, de website van de Kamer van Koophandel (KvK) en het Ondernemersplein van de KvK staat veel informatie voor ondernemers. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117 (op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur).

Toerisme en Horeca

Voor ondernemers in de toeristische sector bevatten de website van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en de website van HiswaRecron informatie. Voor de horeca ondernemers is op de website van het Koninklijke Horeca Nederland (KHN) specifieke informatie te vinden.

Nieuwsbrief van ondernemersteam Bommelerwaard

De ondernemers van Zaltbommel krijgen ook een nieuwsbrief van het Ondernemersteam Bommelerwaard (PDF, 215.1 kB) gestuurd met meer informatie over corona.

Bommelerwaard steun lokaal!

Ondernemers bundelen hun aanbiedingen tijdens de corona crisis op www.facebook.com/bommelerwaardsteunlokaal. Geef onze ondernemers een steuntje in de rug in deze moeilijke tijd en koop / bestel lokaal #bommelerwaard.

Twee nieuwe COVID-19 subsidieregelingen provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd om bedrijven en organisaties te ondersteunen, die zijn getroffen door de coronacrisis. Het gaat om nieuwe regelingen voor bedrijven en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Vanaf 4 augustus 2020 kunnen voor beide regelingen aanvragen ingediend worden.
Kijk op de website van de provincie Gelderland voor een overzicht van alle COVID-19 subsidies