Zeven lintjes in Zaltbommel uitgereikt

Geplaatst op donderdag 26 april 2018

Tijdens de Algemene gelegenheid kregen zeven inwoners een lintje. De inwoners ontvingen de Koninklijke Onderscheiding in de Sint-Maartenskerk in aanwezigheid van familie en vrienden.

Hier volgt een overzicht in alfabetische volgorde van de gedecoreerde inwoners:

 • Mevrouw G. (Gerrie) van Dalen-van Beek uit Brakel ontving de Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Decoranda is al sinds 1969 organist van het orgel van de Gereformeerde Gemeente Brakel en begeleidt op zondagen en op doordeweekse dagen de diensten. Tevens was decoranda van 1979 tot mei 2017 secretaris van de vrouwenvereniging. Naast deze vrijwillige werkzaamheden was en is decoranda mantelzorger van haar schoonouders, ouders en een tante. Sinds kort is decoranda ook vrijwilligster bij zorgcentrum ’t Slot in Gameren.
   
 • De heer W. (Walter) Esch uit Nederhemert ontving de Koninklijke Onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Esch is sinds 1981 vrijwillig zeer actief in de parketbranche. Hij is een voorvechter voor de parketopleiding en organisator van het Nederlands Kampioenschap Parketleggen, alsmede van de Europese Kampioenschappen Parketleggen en was secretaris van de Parket Groep Nederland. Daarnaast heeft decorandus een belangrijke bijdrage geleverd aan het uitbannen van producten met te veel schadelijke oplosmiddelen. Sinds 1972 is decorandus ook zeer actief voor Nederhemert-zuid en sinds 2013 lid van de Dorpsraad. Hij organiseert thuis bijeenkomsten voor alle bewoners van het dorp, maakt 4 x per jaar een buurtblad en brengt dat rond evenals de dorpskrant. Decorandus geeft geheel vrijblijvend advies aan huizenverkopers en huizenkopers, ondersteunt de zangkerstavond door die te organiseren en het programmaboekje te maken, staat de historische speeltuin bij met raad en daad, beheert de buurtpreventie app en staat bewoners bij met raad en daad. Daarnaast is decorandus medeorganisator van Sail.
   
 • De heer D. (Dick) van Gameren uit Zaltbommel ontving de Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Decorandus is in Zaltbommel een begrip als het gaat om de geschiedenis van de stad. Museum het Stadskasteel, cursus Bommelogie, Stichting Sint Maarten, het 4 mei comité en de Historische kring maken dankbaar gebruik van zijn kennis. Daarnaast is decorandus voor het Stadskasteel, de pétanquevereniging, Stichting Sint Maarten en de Historische Kring een gewaardeerd vrijwilliger, penningmeester en/of bestuurslid en is altijd bereid hand en spandiensten te verrichten. Decorandus is actief voor het 4 mei comité als het gaat om de gedichtenwedstrijd, was daarin bestuurslid van 1991 tot 2006 en was van 1964 tot 1996 actief vrijwilliger bij badmintonclub Olympia.
   
 • De heer C. (Chris) van Herp uit Zuilichem ontving de Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Decorandus was 24 jaar lang actief voor IJsclub de Volharding als bestuurslid en heeft bijgedragen aan de aanleg van een nieuwe ijsbaan en de bouw van een clubhuis. Daarnaast is decorandus medeoprichter van de Dorpsraad Zuilichem, is hij daarin vicevoorzitter en realiseerde hij de Dorpsfilm 2016. Decorandus is ook actief bij de Schaapskooi in Zuilichem. Hij voerde overleg met externe partijen zoals Staatsbosbeheer en de Omgevingsdienst Rivierenland, maakte een voorlichtingsfilm over het houden van schapen en organiseert rondleidingen in de schaapskooi. Decorandus is ook de organisator van concerten van het Urker Mannenkoor Hallelujah in Zuilichem. 
   
 • De heer S. (Said) Kaouass uit Zaltbommel ontving de Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Decorandus is de rechterhand van de heer Rahou en is sinds 2004 ook vrijwilliger bij Al Amal. Decorandus vindt het belangrijk dat de Marokkaanse gemeenschap integreert in Zaltbommel en dat er een dialoog ontstaat met de autochtone Bommelaren. Decorandus is medeorganisator van buurtfeesten, zocht ook vrijwilligers die Nederlandse les wilden geven, en was medeoprichter in 2006 van de Buurtouders, is voorzitter van wijkbijeenkomsten. Decorandus is medeorganisator van discussieavonden en conferenties. Daarnaast zet decorandus zich bij het bedrijf waar hij werkt, Be-Ge Savas Seating B.V. op bijzondere wijze in voor de begeleiding van allochtone werknemers. Be-Ge profileert zich door, waar mogelijk, werknemers in dienst te nemen die elders weinig kansen krijgen. Decorandus vangt deze werknemers op en begeleidt ze. Hij kan ze stimuleren, motiveren en voorbereiden op hun verdere loopbaan. Decorandus weet jongeren op deze manier weer toekomstperspectief te geven.
   
 • De heer A. (Amar) Rahou uit Zaltbommel ontving de Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Decorandus is sinds de oprichting in 1985 voorzitter bij Al Amal. Decorandus vindt het belangrijk dat de Marokkaanse gemeenschap integreert in Zaltbommel en dat er een dialoog ontstaat met de autochtone Bommelaren. Met Al Amal zet decorandus, samen met S. Kaouass, zich in voor gelijke kansen voor alle inwoners en vervullen ze een brugfunctie tussen verschillende bevolkingsgroepen en met name de Marokkaanse gemeenschap. Hij organiseerde buurtfeesten, zocht vrijwilligers die Nederlandse les wilden geven, richtte in 2006 de Buurtouders op en is daar ook voorzitter van. Decorandus heeft overleg met politie, gemeente en Woonlinie. Daarnaast is decorandus voorzitter van wijkbijeenkomsten en is hij medeorganisator van discussieavonden en conferenties ter bevordering van dialoog en gesprekken tussen mensen uit diverse bevolkingsgroepen.
   
 • Mevrouw C. (Corrie) van Wijk-de Zeeuw uit Poederoijen ontving de Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Decoranda is sinds 1978 actief als vrijwilligster. Zij was van 1978 tot 1989 bestuurslid bij wandelclub ‘Sportvogels’. Decoranda verzorgde het vervoer van de deelnemers, acties om geld binnen te brengen en begeleidde wandelingen. Decoranda was 14 jaar lang bestuurslid van gymnastiekvereniging ‘Sportivo’. Zij was bestuurslid en voorzitter van het bestuur in de periode 1983 tot 1997. Zij zorgde voor het wassen van de kleding, ophalen van de contributie, begeleiden van wedstrijden en was jurylid.
  Sinds 1989 is decoranda vrijwilligster bij ‘de Woelwaters’. Dat is onderdeel van Stichting Sport en Spel Gehandicapten. Decoranda is begeleider bij het wekelijks zwemuurtje, helpt met uit en aankleden en haalt een deelneemster thuis op. Daarnaast is decoranda sinds 1995 lid van een werkgroep die de dagelijkse gang van zaken regelt zoals de verdeling van de vrijwilligers. Decoranda zorgt voor het lief en leed gebeuren en stimuleert de deelnemers met score/stempelkaarten en regelt mede de taxidienst. Tevens is decoranda lid van de commissie Giessense Markt. Deze commissie staat op de tweedaagse jaarmarkt met een kraam om geld te genereren. Decoranda helpt met de voorbereidingen, inkoop van de prijzen, pannenkoeken bakken, verkoop en opruimen. Decoranda was ook nog bestuurslid van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO), bracht eten rond voor Tafeltje Dekje. Heden is decoranda vrijwilligster bij het schoonmaken van het kerkgebouw van de Hervormde gemeente Poederoijen en Loevestein en gaat jaarlijks een week mee met de Zonnebloem.