Bestrijding eikenprocessierups gestart

Geplaatst op dinsdag 8 mei 2018

De eikenprocessierups komt al een aantal jaren voor in onze gemeente. Hoewel dat nog niet tot grote problemen heeft geleid, waarschuwen wij u ook dit jaar voor de aanwezigheid van de rupsen.

Waarom deze waarschuwing?

Het probleem van de eikenprocessierups schuilt in de brandharen. Een volgroeide rups heeft 700.000 tot 1 miljoen brandharen met weerhaakjes die gemakkelijk de oppervlakkige lagen van de huid, ogen en luchtwegen kunnen binnendringen. Het aanraken van de haren veroorzaakt jeuk, bulten en mogelijk brandwonden. Bij inademing van de haren ontstaat irritatie van de luchtwegen. Het is dan ook raadzaam om elk contact met eikenprocessierupsen en de nesten te vermijden. Als u toch in contact bent gekomen met de rupsen of brandharen kunt u het beste uw huid goed wassen en uw ogen goed spoelen met water. Bij ernstige klachten adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

Hoe herkent u eikenprocessierupsen?

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder. De rups is donker van kleur, harig en komt uitsluitend op inlandse eiken voor. De rupsen leven met enkele tientallen of nog meer in spinselachtige nesten die tegen de stam of dikkere takken van de boom geplakt zitten.

Welke actie voeren we uit?

Vanwege het risico voor de gezondheid is het wenselijk de rupsen en nesten te vernietigen. Op gemeentelijke grond zorgen wij voor de bestrijding. Op particuliere en andere terreinen is de eigenaar verantwoordelijk. Wij spuiten op locaties die bij ons bekend zijn van voorgaande jaren. Het spuiten gebeurt met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dit is een bacteriepreparaat dat alleen rupsen bestrijdt. Het is dus niet schadelijk voor overige insecten en dieren die in de bomen leven.

Ziet u de eikenprocessierups?

Raak de rupsen of nesten niet aan en geef de locatie aan ons door via telefoonnummer 14 0418.