Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten naar de gemeenteraad

Geplaatst op dinsdag 2 april 2019

Tijdens de carrouselvergadering op 11 april bespreekt de gemeenteraad het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het was een uniek traject waarbij inwoners, werkgevers, bedrijven en andere betrokkenen hun inbreng leverden.

Inbreng door inwoners

Eind vorig jaar riepen wij op om via de enquête of via een van de panelavonden uw mening te laten horen. We kregen dan ook meer dan
1500 reacties op de enquête. Tijdens de laatste panelavond, waarin inwoners, werkgevers en woningcorporaties, aanwezig waren werden gesprekken gevoerd met diverse raadsleden. In de enquête en tijdens de panelavonden zijn allerlei meningen en ideeën aangedragen. Bijvoorbeeld over de omvang en kwaliteit van de huisvesting per woning. Tegelijkertijd is er hard gewerkt om ook te zorgen dat het beleid gehandhaafd kan worden. Kortom, het is een veelomvattend onderwerp. 

Nieuwe beleid

In het huisvestingsbeleid staan voorwaarden over het aantal toegestane personen per woning. Bijvoorbeeld hoeveel personen in een woning mogen wonen en waar deze woningen staan. Zo wordt het minder druk in de woonkernen. Een ander onderdeel is het verplicht stellen van een vergunning voor het verhuren van woningen aan arbeidsmigranten. Met deze vergunning kunnen wij eisen stellen aan de leefbaarheid en weten we op welke plekken er hoeveel mensen verblijven. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld de hulpdiensten. Maar ook om toe te zien of het huis wel geschikt is voor het aantal personen.

Proces

Afgelopen najaar spraken we met veel betrokken partijen over het nieuw te maken beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit zorgde voor een op maat gemaakt beleid dat een echt Zaltbommels karakter heeft. Het college bood deze aanpak nu aan, de gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit.

In de raadsvergadering van 25 april neemt de gemeenteraad een besluit over het vernieuwde beleid.