Inwoners geven een 7,4 voor hun dorp of wijk

Geplaatst op woensdag 3 april 2019

Inwoners van de gemeente Zaltbommel geven een 7,4 voor hun dorp of wijk. Dit blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek 2018. Sinds 2006 voert onderzoeksbureau RIGO (Research Instituut Gebouwde Omgeving) in opdracht van de gemeente Zaltbommel tweejaarlijks een leefbaarheidsonderzoek uit. Eerst in de wijken van Zaltbommel en vanaf 2016 ook in alle dorpen. Het onderzoek richt zich op het oordeel van bewoners over de kwaliteit van de woonomgeving en gebouwen en de sociale samenhang, overlast en veiligheid. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek houden we bij hoe inwoners de leefbaarheid ervaren.

Kwaliteit van de woonomgeving

Over het algemeen zijn de inwoners van de gemeente Zaltbommel tevreden over hun gemeente. Met name de kwaliteit van de woningen en woonomgeving scoren hoog. Er zijn wel uitschieters, bijvoorbeeld Zuilichem scoort op 5 punten lager dan de overige kernen en wijken.  

Sociale thema’s

Op drie sociale onderdelen scoort de gemeente lager dan in 2016: de manier waarop bewoners met elkaar omgaan, de betrokkenheid van bewoners en de bevolkingssamenstelling. Opvallend is dat de wijk Binnenstad Zaltbommel op alle sociale onderwerpen hoger scoort dan het gemeentelijk gemiddelde.

Veiligheid en overlast

Inwoners ervaren in de gemeente weinig overlast. De meeste overlast komt door verkeersdrukte, verkeerd parkeren en hondenpoep. Ook het veiligheidsgevoel scoort goed, met als aandachtspunt een beter toezicht in de wijk.

Wijkgericht werken

We zijn een aantal jaren geleden gestart met het wijkgericht werken. Inmiddels kent bijna de helft van de inwoners deze aanpak, maar de waardering is nog laag (een 5,6).

Vervolg

Het leefbaarheidsonderzoek levert interessante informatie op over hoe inwoners kijken naar hun eigen woon- en leefomgeving. Deze informatie bespreken we met de dorps- en wijkplatforms en andere partners, om samen te bekijken welke resultaten actie nodig hebben en wie welke rol daarin oppakt.

Website

Alle resultaten van het leefbaarheidsonderzoek kunt u vinden via: www.lemon-zaltbommel.nl.