Start maaien zichthoeken

Geplaatst op maandag 29 april 2019

Binnenkort start onze aannemer met maaien van het gras in bermen en op zichthoeken. Bij het maaien houden we rekening met de aanwezige fauna. Komende week begint de aannemer met het maaien van de zichthoeken. Vanaf 15 juni maait de aannemer ook de bermen.

Juni/juli: aan de slag

Onze gemeente kent verschillende soorten bermen die we ieder op hun eigen manier onderhouden. Hieronder leggen we het kort voor u uit:

 • Zichthoeken
  Zichthoeken zijn plaatsen waar het gras het zicht gevaarlijk kan belemmeren als het te hoog wordt. Bijvoorbeeld in de buurt van kruisingen. De eerste rond voor het maaien van zichthoeken start deze week.
   
 • Bermen
  De meeste bermen maaien we helemaal. De eerste ronde van het maaien van de bermen start op 15 juni. De planning hiervoor is in juni bekend.
   
 • Ecobermen
  Daar waar de bermen breed genoeg zijn, maait de aannemer alleen de eerste meter vanaf de weg. De rest van de berm blijft lang. Dat levert een berm met veldbloemen en insecten op. Deze bermen heten ecobermen.
   
 • Bermen van gemeentelijke watergangen
  Wij maaien de bermen bij de watergangen (bijvoorbeeld sloten en greppels) waar wij verantwoordelijk voor zijn. Ook Waterschap Rivierenland beheert een aantal watergangen in het gebied. Zij hebben hun eigen schema wat maaien betreft. Dit kan betekenen dat de watergang voor uw huis eerder of juist later uitgemaaid wordt dan een andere sloot in uw omgeving. Het is niet in een paar zinnen uit te leggen welke watergangen onder wiens verantwoordelijkheid vallen. Heeft u hierover een vraag? Neemt u dan contact met ons op via 14 0418.
   
 • Maaisel uit watergangen eerst laten inklinken
  De gemeente ruimt het maaisel uit de watergangen een dag of 4 na het maaien op. Dan loopt het water eruit en kunnen eventuele beestjes terug de sloot in. Doordat het dan compacter is, is het goedkoper af te voeren. De gemeente voert het maaisel uit de bermen niet af.

Augustus: zichthoeken

In augustus maait de aannemer de zichthoeken nogmaals.

Oktober/november: bermen en watergangen

In oktober is de tweede reguliere maaironde van de bermen. Dan worden de watergangen binnen en buiten de bebouwde kom gemaaid. De ecobermen worden dan helemaal gemaaid. En de zichthoeken komen ook weer aan de beurt.