Nieuws uit vergadering Adviesraad Sociaal Domein 23 juli

Geplaatst op vrijdag 23 augustus 2019

Op 23 juli vergaderde de Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel. Hier volgt hun verslag:

Plan van aanpak: personen met verward gedrag

Afgelopen vergadering zat de Adviesraad Sociaal Domein om tafel met de gemeente. Vanuit de gemeente is er een plan van aanpak opgesteld voor personen met verward gedrag. De Adviesraad kreeg de gelegenheid om op dit plan te reageren. De adviesraad vindt dat het plan dat nu op tafel ligt concreter en smarter kan. Zo vindt de Adviesraad het belangrijk dat de verschillende ketenpartners zoals de politie, GGD en de buurteams goed onderling samenwerken. Hiervoor is een duidelijk plan essentieel. Bovendien pleit de Adviesraad ervoor binnen de gebieds- en buurtteams een zogenoemde ‘wijk-GGDer’ aan te stellen om mensen met verward gedrag zo snel mogelijk in beeld te krijgen en te helpen.

Training Stimulanz: wetten Sociaal Domein

Het adviesterrein van de Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel bestaat uit: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Op 11 juli heeft de raad bijscholing gehad over de wetten binnen het sociaal domein. Ook heeft de Adviesraad verschillende casussen aan de hand van de methodiek van de omgekeerde toets behandeld. 

De Lokale Inclusie Agenda

De gemeente geeft gereageerd op het advies dat de raad heeft uitgebracht. De gemeente geeft aan dat zij op een later tijdstip concreter ingaat op de vormgeving van dit thema. De adviesraad hoopt meegenomen te worden in dit proces.