Kleine huizen in plaats van atelierwoningen in Beersteeg-West

Geplaatst op maandag 28 oktober 2019

De plannen voor het gebied Beersteeg-West worden mogelijk gewijzigd. We willen verder met de ontwikkeling van kleine huizen in het gebied in plaats van atelierwoningen. Bewoners kwamen zelf met dit idee. Uit het participatietraject voor de ontwikkeling van het gebied bleek namelijk dat het lastig is een goede vorm voor de atelierwoningen te vinden. De gemeenteraad beslist naar verwachting in december over de wijziging in de ontwikkelingsvisie van het gebied.

Participatietraject

Tijdens een meedenkavond bespraken we de plannen voor de ontwikkeling van het project met de geïnteresseerden. Vanuit de buurt kwam naar voren dat er wat betreft de atelierwoningen vrees is voor geluidsoverlast voor de woonwijk en het hospice. Ook uit gesprekken met de kunstenaars zelf bleek dat het lastig is om een goede vorm voor de atelierwoningen te vinden. We zochten daarom naar een mogelijke oplossing. 

Kleine huizen uitwerken

Inwoners binnen de gemeente dienden vervolgens een verzoek in voor kleine huizen. Het realiseren ervan past bij onze ambities. We willen namelijk een goede mix van woningen, waarbij ook vernieuwende huisvesting zoals 'tiny houses' een kans krijgt.  De vorm en de hoeveelheid van de kleine huizen werken we verder uit wanneer de raad akkoord is met de uitgangspunten. Voor de uitwerking van de kleine huizen in het gebied en voor het voortzetten van het participatietraject is 30.000 euro nodig. Ook hierover beslist de gemeenteraad naar verwachting in december.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het project dan kunt u zich aanmelden voor een mailing. U krijgt dan een mail als er nieuws is. Aanmelden kan via beersteegwest@zaltbommel.nl onder vermelding van ‘Aanmelding mailing Beersteeg-West’. Vermeld daarbij uw naam en contactgegevens.

Visie Beersteeg-West

De diverse initiatieven voor het gebied Beersteeg-West staan in een ontwikkelingsvisie. Deze visie werd vorig jaar gepresenteerd op een druk bezochte inloopavond. In de visie staan onder andere een hospice, een pluktuin en nu nog woningen met een atelier.