Lees pagina voor

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 30 april 2024

21 mei 2024

In deze vergadering kwam het volgende aan bod:

Adviesaanvraag woonzorgvisie

De adviesraad is gevraagd voor advies over de woonzorgvisie 2024. In de afgelopen vergadering gingen de leden van de adviesraad hierover in gesprek met de beleidsmedewerkers. In de woonzorgvisie Bommelerwaard 2024 staan drie ambities centraal.

  1. Voldoende passend en divers aanbod van woningen en woonzorgvormen in gemengde wijken
  2. Een sterke sociale basis met (informele) ondersteuning en zorg
  3. Een succesvolle integrale samenwerking met en tussen ketenpartners en inwoners

Samenwerking tussen welzijn, zorg en cultuur

De adviesraad benadrukt de meerwaarde van kunst en cultuur in het sociaal domein en het belang van de samenwerking van welzijn, zorg en cultuur en wil hier de aankomende periode mee aan de slag.