Veel gestelde vragen vluchtelingen Oekraïne

Kunnen Oekraïense vluchtelingen, die worden opgevangen bij particulieren thuis, zich laten registreren in de BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente? Zo ja: hoe?

Ja, dat kan. U kunt hiervoor een afspraak maken via:

  • telefoonnummer 14 0418 (6-cijferig nummer)
  • bellen kan op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur
  • mogelijk wordt een terugbelverzoek aangemaakt. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld voor het maken van een afspraak
  • iedereen voor wie eerder al een terugbelafspraak is geregistreerd, wordt zo snel mogelijk teruggebeld voor het maken van een afspraak.

Moet ik het bij de gemeente melden als ik vluchtelingen uit Oekraïne heb opgevangen?​

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Rijksdienst voor identiteitsgegevens.

Als een vluchteling uit Oekraine langer dan 90 dagen verblijft in mijn woning, wat moet er dan gebeuren?

Zie de laatste informatie hierover op de website van de IND.

Zijn er vanuit de gemeente financiële middelen beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

Er wordt door de gemeente Zaltbommel hard gewerkt aan een passende regeling voor financiële vergoedingen voor vluchtelingen uit Oekraïne die worden opgevangen bij particulieren in onze gemeente. Dit wordt een regeling waarop alleen de vluchteling zelf een beroep kan doen. Deze regeling is niet voor vluchtelingen in de crisisnoodopvang. Belangrijke eerste stap is inschrijving in de basisregistratie personen van de gemeente (zie eerste veel gestelde vraag). Zodra de regeling in werking treedt zullen we dat hier vermelden.

Kunnen kinderen die gevlucht zijn uit de Oekraïne naar school?

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. We zorgen ervoor dat Oekraïense kinderen, die opgevangen worden in gastgezinnen in Zaltbommel, ook zo snel mogelijk naar school kunnen. Het is belangrijk dat kinderen hiervoor ingeschreven worden in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente (meer hierover: zie veel gestelde vragen).

Voor kinderen in het basisonderwijs:

Momenteel zijn er drie basisscholen in de Bommelerwaard die lesgeven aan Oekraïense kinderen. Voor de gemeente Zaltbommel zijn dat de School met de Bijbel in Zuilichem en de Spelwert in Zaltbommel. Voor de gemeente Maasdriel is dat de Lispeltuut in Hedel. Waar de kinderen worden geplaatst, is afhankelijk van waar ze wonen.

Voor kinderen in het middelbaar onderwijs:

Iedereen die nieuw is in Nederland gaat de Nederlandse taal leren spreken en schrijven. Dit gebeurt op school en die school heet de Internationale Schakelklas. De Internationale Schakel Klas Den Bosch heeft speciaal voor de Oekraïense leerlingen een locatie geopend op het Cambium College in Zaltbommel. Voor meer informatie en aanmelden, zie: www.cambiumcollege.nl/.

Kunnen de vluchtelingen gebruik maken van medische zorg?

Ja, net als alle inwoners van Zaltbommel kunnen mensen uit Oekraïne een beroep doen op de huisarts of op ondersteuning door BuurtZorg.

?>