Zelf hulp bieden aan inwoners van Oekraïne


Het is hartverwarmend hoeveel inwoners willen helpen. De gemeente waardeert dit enorm.
Om de hulp te organiseren vragen we u om de volgende organisaties te benaderen. Zij kijken samen met de gemeente hoe het aanbod het beste georganiseerd kan worden.

Wilt u woonruimte aanbieden aan vluchtelingen?

Vluchtelingenwerk Nederland, coördineert samen met het Rode Kruis en het Leger des Heils, het particuliere aanbod aan opvang en zorgen voor matching tussen vluchtelingen en opvangplekken bij mensen thuis. Via deze site https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen/ik-wil-een-oekraiense-vluchteling-huis-nemen  wordt u doorverwezen naar Takecarebnb: https://takecarebnb.org/gastgezin-signup/ waar u zich kunt aanmelden.

Verder adviseren wij u, wanneer u mensen heeft opgevangen deze te vragen zich bij uw gemeente te laten registreren, zo zijn ze bij de gemeente in beeld zijn.

RefugeeHelp

Meer en overige informatie vindt u op www.refugeehelp.com. Dit is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen.

?>