Lees pagina voor

Omgevingswet - meer informatie

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Waarom is de Omgevingswet nodig?

Het domein van de fysieke leefomgeving kent grote uitdagingen zoals de energietransitie, de landbouwtransitie, de woningbouwopgave en de stikstofproblematiek. De ruimte die we hebben in de leefomgeving is echter beperkt in het dichtbevolkte Nederland. De nieuwe Omgevingswet is nodig om oplossingen te vinden die nodig zijn voor de complexe vraagstukken in onze leefomgeving. De nieuwe wet wil de besluitvorming over onze leefomgeving verbeteren. Dat begint met overzichtelijkheid. De wet zelf komt in de plaats van maar liefst 26 wetten die over onze leefomgeving gaan. En straks heeft de gemeente maar één document waar de hoofdzaken van het beleid voor de leefomgeving in staan: de Omgevingsvisie. En slechts één omgevingsplan waarin u alle lokale regels voor de leefomgeving aantreft. De lappendeken van bestemmingsplannen en verschillende gemeentelijke verordeningen over de leefomgeving is verleden tijd. De kern is dat we het veel meer in samenhang organiseren.

Met de huidige wetgeving lopen gemeenten, inwoners en bedrijven aan tegen regels die ingewikkeld zijn, onvoldoende rekening houden met de kenmerken van een gebied of zelfs strijdig zijn met elkaar. Ze lopen bovendien aan tegen tijdrovende procedures, lange doorlooptijden, hoge kosten en onvoorspelbaarheid van bestuurlijke en juridische procedures. De focus lag lange tijd lag op het beschermen van de fysieke leefomgeving en niet op het benutten ervan. Betere plannen en betere (digitale) dienstverlening gaan helpen om de ruimte die er is beter te benutten.

Wat merken inwoners van de Omgevingswet?

Inwoners merken misschien in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan voorheen. U zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft, en deze ook direct aanvragen.
De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u kunt meepraten over de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en Ontwikkelperspectieven in uw gemeente. En over initiatieven bij u in de buurt. Dat kan nu ook al, maar de Omgevingswet schrijft voor dat u actiever wordt benaderd om mee te denken.

Wie gaat er aan de slag met de Omgevingswet?

Eigenlijk wij allemaal! Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Gemeenten leggen in hun omgevingsplannen niet alles meer tot in detail vast, zoals dat eerder in bestemmingsplannen werd gedaan. Door plannen globaler te beschrijven ontstaat ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar wel eventuele belanghebbenden bij betrekken (participatie). De gemeente krijgt een meer adviserende en toetsende rol.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook thema’s als energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen worden betrokken. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat er sneller en betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van. Ambtenaren en inwoners hebben in de toekomst via het Omgevingsloket toegang tot dezelfde informatie. Bovendien gaat het aanvragen van een (omgevings-)vergunning straks sneller.

Heeft de Omgevingswet ook nadelen?

Net als bij een verbouwing staat ook nog niet alles meteen op z’n plek. Dat duurt even en het kan ook wel eens fout gaan. Alle losse wetten en regels vallen straks onder één nieuwe wet. Dat is nieuw. Bovendien gaan we (inwoners, ondernemers en overheid) anders met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat met de Omgevingswet de besluitvorming beter wordt en sneller gaat en dat plannen sneller gerealiseerd kunnen worden.

Kan ik nu al iets merken van de Omgevingswet?

De Omgevingswet eist dat elke gemeente een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan heeft. In een Omgevingsvisie staan de toekomstplannen van een gemeente. In een Omgevingsplan liggen alle juridische regels vast. Straks worden onder andere de bestaande bestemmingsplannen en een aantal gemeentelijke verordeningen in het Omgevingsplan opgenomen. Gemeenten hebben tot eind 2031 de tijd om hun bestemmingsplannen om te zetten naar omgevingsplannen.

Ik heb een andere vraag

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan contact op met de afdeling Leefomgeving van de gemeente Zaltbommel via 14 0418 of info@zaltbommel.nl.