Lees pagina voor

Asbest verwijderen

Wilt u op uw perceel asbest verwijderen? Het kan zijn dat u een melding (Deze link gaat naar een externe website) moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze meldingen namens de gemeente.

Wat moet u doen?

U doet de melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint.

Voor de melding heeft u bij gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd een asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau nodig. Kijk voor meer informatie bij Ascert. (Deze link gaat naar een externe website)

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding

Asbestdaken

Asbest zit in nog veel daken van oudere woningen en bedrijfspanden. Asbest kan, als het vrijkomt bijvoorbeeld door brand of een verbouwing, ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom is sinds 1993 het gebruik van asbest verboden. Is uw (bedrijfs)pand gebouwd voor 1994? Dan is de kans groot dat er asbest op uw dak ligt. Heeft u een asbestdak? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering daarvan. Maar omdat wij als gemeente net als u veel waarde hechten aan een gezonde leefomgeving willen wij u hier graag bij helpen. Op de website van Omgevingsdienst Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) leest u wat u kunt doen. 

Vragen over asbest verwijderen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via (0344) 579 314 (ma-do 09.00-17.00 uur; vr 09.00-13.00 uur) of via info@odrivierenland.nl.