Lees pagina voor

Vergunning bestaand gebouw verbouwen

Wilt u een bestaand gebouw verbouwen? Het kan zijn dat u hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen of een melding moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland behandelt deze namens de gemeente.

Wat moet u doen?

Controleer of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). U kunt de melding of vergunningsaanvraag in dit loket onder 'aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)' meteen zelf regelen.

Laat uw idee beoordelen

Wilt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf op onderdelen laten beoordelen? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen. De ODR denkt dan mee over uw plan en beoordeelt namens de gemeente of uw plan kans van slagen heeft. Wilt u een vooroverleg aanvragen. Vink bij uw vergunningaanvraag “conceptverzoek indienen” aan. De ODR neemt dit dan in behandeling. Lees meer over het aanvragen van een (Deze link gaat naar een externe website)vooroverleg (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten voor een bestaand gebouw verbouwen

Het behandelen van de aanvraag brengt kosten (leges) met zich mee. De kosten staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website). De leges zijn afhankelijk van de activiteiten die nodig zijn om een vergunning te verlenen. Per activiteit wordt een legesbedrag in rekening gebracht.

Vragen over het verbouwen van een bestaand gebouw?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344-579 314 (ma-do 09.00-17.00; vr 09.00-13.00) of via info@odrivierenland.nl.