Lees pagina voor

Vergunning bodembeheer

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt namens de gemeente eventuele aanvragen en meldingen over dit onderwerp.

Wat moet u doen?

Kosten voor graven of saneren

De kosten van een vergunning voor bodembeheer vindt u terug in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over bodembeheer?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via (0344) 579 314 (ma-do 09.00-17.00 uur; vr 09.00-13.00 uur) of via info@odrivierenland.nl.