Lees pagina voor

Vergunning bomen kappen

Wilt u een boom in uw eigen tuin kappen? Het kan zijn dat u hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen of een melding moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen en meldingen namens de gemeente.

Wanneer is een vergunning nodig voor het kappen van uw boom?

De gemeente heeft een aantal bomen van particulieren aangemerkt als 'waardevolle bomen'. Deze bomen hebben zo'n bijzondere waarde dat ze door de gemeente worden beschermd. Als u een waardevolle boom (PDF, 35.8 kB) wilt kappen, heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Vanwege de waarde van de boom zal een vergunning niet zonder zeer goede reden verleend worden.

Voorwaarden

De omgevingsvergunning voor het kappen van een waardevolle boom wordt verleend als:

Het kan zijn dat het college van burgemeester en wethouders u verplicht na de kap een vervangende boom te herplanten.

Wat moet u doen als u een boom wilt kappen?

Controleer of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). U kunt de melding of vergunningsaanvraag in dit loket meteen zelf regelen onder 'aanvragen' (Deze link gaat naar een externe website).

Wilt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning op onderdelen laten beoordelen? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen. De ODR denkt dan mee over uw plan en beoordeelt namens de gemeente of uw plan kans van slagen heeft. Wilt u een vooroverleg aanvragen? Vink bij uw vergunningaanvraag 'conceptverzoek indienen' aan. Lees meer over het aanvragen van een vooroverleg (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten

De kosten van een vergunning voor het kappen van een of meerdere bomen vindt u terug in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over bomen kappen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344-579 314 (ma-do 09.00-17.00 uur; vr 09.00-13.00 uur) of via info@odrivierenland.nl.

Dode waardevolle boom?

Heeft u een waardevolle boom in de tuin staan die dood is? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Een dode boom kan namelijk gevaar opleveren. De toezichthouder komt zo snel mogelijk bij u langs. Als de toezichthouder constateert dat de boom ook echt dood is, mag hij zonder omgevingsvergunning gekapt worden.