Lees pagina voor

Vergunning grondkering of damwand aanbrengen of vervangen

Wilt u een grondkering of damwand aanbrengen of vervangen? Het kan zijn dat u hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen of een melding moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen en meldingen namens de gemeente.

Wat moet u doen?

Kosten voor een grondkering of damwand

De kosten van een vergunning voor jet aanbrengen of vervangen van een grondkering of damwand vindt u terug in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over een grondkering of damwand?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via (0344) 579 314 (ma-do 09.00-17.00 uur; vr 09.00-13.00 uur) of via info@odrivierenland.nl.